ZARAŽENOST KRPELjA UZROČNIKOM LAJMSKE BOLESTI

ZARAŽENOST KRPELjA UZROČNIKOM LAJMSKE BOLESTIkrpelj

Najnoviji test kojim se može dokazati da li je krpelj zaražen uzročnikom Lajmske bolesti radi se u Pasterovom zavodu u Novom Sadu.
Ukoliko ste posle boravka u prirodi na svom telu, ili telu vašeg deteta uočili krpelja savetujemo Vam sledeće:
– nemojte pokušavati sami da uklonite krpelja, ako niste stručni za to, prilikom nestručnog uklanjanja može doći do zaražavanja sa uzročnikom Lajmske bolesti. Prepustite uklanjanje krpelja stručnim licima.
– posle stručnog uklanjanja krpelja postoji mogućnost da se uradi laboratorijska analiza kojom će se utvrditi da li je krpelj bio zaražen uzročnikom Lajmske bolesti. Ukoliko analiza pokaže da krpelj nije bio zaražen, infektolog će lakše doneti odluku da li ima potrebe za terapijom ili ne.
– u Pasterovom zavodu u Novom Sadu besplatno se radi zoološka determinacija krpelja. Ukoliko se determinacijom utvrdi da se radi o vrsti krpelja Ixodes ricinus, neophodno je dalje uraditi laboratorijsku analizu kojom bi se utvrdila zaraženost krpelja uzročnikom Lajmske bolesti. Ova analiza se za sada naplaćuje kao vanstandardna, po ceni od 3.000,00 dinara. Rezultat analize se dobija istog dana.
U Službi za mikrobilošku i drugu dijagnostiku Pasterovog zavoda u Novom Sadu izvodi se brzi imunohromatografski test na prisustvo antigena uzročnika Lajmske bolesti bakterije Borrelia burgdorferi u tkivu krpelja (Ixodidae). Ovim testom mogu se detektovati antigeni B. burgdorferi sensu stricto, B. garinii i B. afzelii. Ukoliko se test primenjuje na krpelja skinutog sa kože čoveka mogu se dobiti rezultati korisni za odlučivanje o daljem praćenju i tretmanu pacijenta koji je bio u kontaktu sa vektorom Lajmske bolesti. Pozitivan nalaz testa bi ukazivao na postojanje znatnog rizika od infekcije pacijenta uzročnikom Lajmske bolesti, mada samo prisustvo bakterije u krpelju ne bi uvek impliciralo i prenos iste na čoveka. S druge strane, negativan nalaz bi ukazao na veoma mali rizik po pacijenta, mada se u tom slučaju ne bi potpuno mogla isključiti infekcija,
posebno vrstama uzročnika koje se ne mogu detektovati ovim testom, a koje u relativno retkim slučajevima izazivaju Lajmsku bolest.
Radi izvođenja testa potrebno je dostaviti krpelja spakovanog sa vlažnom vatom ili gazom u što kraćem roku u prijemnu ambulantu Pasterovog zavoda u Novom Sadu, ili se javiti lično ukoliko krpelj nije odstranjen. Vreme prijema je radnim danom od 7,30 do 16,30. Samo izvođenje testa traje oko 20 do 30 minuta, a rezultati u pisanoj formi se izdaju najkasnije sledećeg radnog dana. Cena testa je 3.000,00 dinara. Trenutno pacijenti plaćaju punu cenu, budući da ova usluga još nije obuhvaćena sistemom zdravstvenog osiguranja.

Scroll to Top