Služba za pravne, ekonomsko – finansijske, tehničke i druge slične poslove

Načelnik: Branislava Krstin

Adresa: Svetosavska 31, Zrenjanin

Tel: 023/530-820 (menadžment/računovodstvo), 023/563-706 (kadrovska)

E-mailfinansije@dzzrenjanin.rs

RADNO VREME: od 6:30 – 14:30h

Služba za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge slične poslove za Dom zdravlja i za sve službe Doma zdravlja, obavlja opšte, pravne i kadrovske poslove, poslove odnosa sa javnošću, poslove informatike i zaštite na radu kao i protivpožarne zaštite, knjigovodstvene, finansijske poslove, poslove javnih nabavki i snabdevanja i obavlja poslove na održavanju i čuvanju objekata, uređaja i opreme, čišćenja i spremanja prostorija i kruga oko objekata i prilaznih puteva.

Služba za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge slične poslove oganizuje se prema vrsti poslova u odeljenja i odseke:

1. Odeljenje za tehničke poslove
1.1 Odsek servis spremačica, higijene prostora, opreme i veša
1.2 Odsek za tehničke poslove
1.3 Odsek snabdevanja i skladištenja
1.4 Odsek za zajedničke poslove
1.5 Odsek informacionih tehnologija
2. Odeljenje za pravne, kadrovske i administrativne poslove
3. Odeljenje za ekonomsko-računovodstvene poslove
4. Odeljenje za ekonomsko-komercijalne poslove

          

Scroll to Top