Biohemijsko – hematološka dijagnostika

Načelnik: Mr Ph. Darinka Dragaš

Glavni medicinsko – laboratorijski tehničar: Jelena Lukić

Adresa: Bulevar Milutina Milankovića 5, Zrenjanin

Tel: 023/563-020, lokal 119

E-mail: laboratorija@dzzrenjanin.rs

RADNO VREME:

radnim danima od 6:30-13:30 časova

subotom od 6:30 do 10:30 časova

Laboratorija je u okviru Doma zdravlja obavljala svoju delatnost kao skup malih laboratorija pri zdravstvenim stanicama u gradu i naseljenim mestima. Prva centralna laboratorija u Domu zdravlja formirana je 1992. godine. Do 2008. godine funkcionisala je u okviru Opšte službe Doma zdravlja nakon čega dobija status Službe biohemijsko-hematološke dijagnostike

Rad u službi obavlja se u jednoj centralnoj laboratoriji, otvorenog tipa, a organizovani tim laboranata svakodnevno sakuplja materijal u tri gradske zdravstvene stanice i četiri seoske po utvrđenom redu. Nalazi se na prvom spratu specijalističke poliklinike.

U laboratoriji se vrši prijem i obrada biološkog materijala, krvi i urina, hematološke analize, biohemijske analize i celokupni pregled urina. Analize se vrše na hematološkim analizatorima (Sysmex i Abbott), biohemijskim analizatorima (Siemems i Beckman). Laboratorija poseduje i aparat za koagulacione analize, dva čitača urinskih traka kao i ostalu opremu potrebnu za rad laboratorije.

Scroll to Top