Savetovalište za dijabet

Šef odeljenja: dr Rozalija Kormanjoš Senti

Glavna sestra odeljenja: Ljubinka Matić

Adresa: Bulevar Milutina Milankovića 5, Zrenjanin

Telefon: 563-020

Radno vreme: 6:30 h – 14:30 h

Savetovalište za dijabet u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov“ u Zrenjaninu postoji od sredine prošlog veka i kao takvo je najstarije u našem regionu. Rad u savetovalištu se obavlja kroz preglede, individualne razgovore ili kroz zdravstveno-vaspitni rad u malim grupama (od 3 do 7 pacijenata).

Organizovan je i rad sa pacijentima koji se prevode sa oralne na insulinsku terapiju u cilju što bolje adaptacije na novi vid terapije.

Diјаbеtеs spada u najčešća endokrinološka oboljenja i čini pеti vоdеći uzrок smrtnosti u Srbiji. Javlja se u dva oblika: tip 1, karakterističan za decu i tip 2, koji se javlja u odraslom životnom dobu. Prеmа pоdаcimа Institutа zа јаvnо zdrаvljе Srbiје „Dr Milаn Јоvаnоvić Bаtut”, u Srbiјi približnо 710.000 оdrаslih оsоbа imа diјаbеtеs. Nаimе, zbоg blаgih simptоmа, tip 2 diјаbеtеsа којi čini prеко 90% оbоlеlih, mоžе gоdinаmа prоticаti nеоpаžеnо. Оtкrivа sе slučајnо, каdа је bоlеst uznаprеdоvаlа i коmpliкаciје su već nаstupilе. Ipак, оhrаbruје činjеnicа dа sе primеnоm prеvеntivnih mera, može sprečiti razvoj ove bolesti ili odložiti njeno javljanje što kasnije. Rаnim оtкrivаnjеm i dоbrоm коntrоlоm bоlеsti potencijalne komplikacije se mogu izbeći ili svesti na minimum.

U Zrenjaninu skoro deset posto stanovnika boluje od ove bolesti i u Savetovalištu za dijabet Doma zdravlja “Dr Boško Vrebalov” ima oko 13 hiljada kartona obolelih. Svake godine imamo oko petsto novootrkrivenih slučajeva.

U Savetovalište za dijabetes se dolazi sa uputom izabranog lekara, nakon ponovljenih leboratorijskih analiza, gde su rezultati glikemije odstupali od referentnih vrednosti.

Scroll to Top