DECA SRBIJE U ZRENJANINU NA TELEFON 023/511-503

DECA SRBIJE U ZRENJANINU NA TELEFON 023/511-503deca

U interesu trudnica, porodilja i dece Srbije, Republički fond za zdravstveno osiguranje preuzeo je obavezu finansiranja i održavanja telefonskog savetovališta „Halo beba”, kako bi se sačuvao rad ovog važnog servisa sa dugogodišnjom tradicijom u Beogradu, a u istovreme, pod pokroviteljstvom RFZO-a, razvio i proširio na celoj teritoriji Srbije nov i sveobuhvatniji projekat Telefonsko savetovalište “Deca Srbije”.

Od ponedeljka, 12.05.2014. godine, Telefonsko savetovalište “Deca Srbije” čiji je osnovni cilj stalno unapređivanje kvaliteta zdravstvene zaštite majke i deteta, neće više biti dostupno samo trudnicama i porodiljama u Beogradu, već će pod okriljem Republičkog fonda, početi sa radom i u Zrenjaninu na broj 023/511-503. Podrška trudnicama da ostvare zdravo materinstvo, edukacija porodilja za pravilnu negu i brigu o deci, pravilan rast i razvoj deteta, uspostavljane laktacije, pomoć i saveti roditeljima za negu bolesne dece, samo su deo savetodavnog rada iskusnih medicinskih sestara, koje će putem Telefonsko savetovalište “Deca Srbije”, biti tu da pruže podršku u zaštiti i očuvanju zdravlja majke i deteta. Ciljna grupa kome je namenjeno ovo savetovalište su trudnice, porodilje, roditelji, članovi porodice i svi ukućani koji imaju decu do navršene šeste godine života.

Za nesmetan rad Telefonskog savetovališta “Deca Srbije” RFZO je angažovao iskusne medicinske sestre, 20 sestara radiće svakodnevno 24 časa dnevno i to pedijatrijske i patronažne sestre sa dugogodišnjim iskustvom.

IT Sektor RFZO-a razvio je i posebnu aplikaciju kojom je obezbeđena podrška najvišeg kvaliteta medicinskim sestrama u Telefonskom savetovalištu “Deca Srbije”. Zahvaljujući ovoj aplikaciji sestre u svakom trenutku mogu, na jednostavan i pregledan način, imati brz i precizan uvid u sve potrebne podatke: karton korisnika, istoriju savetovanja, pisano evidentiranje svakog poziva, savetovanja, sestrinsku anamnezu i ostale brojne informacije. U okviru ovog savetovališta planirani su i pozivi od strane medicinskih sestara porodicama koji imaju trudnice ili decu do navršenih 6 godina života kako bi proverili stanje pacijenta i razmenili informacije. Majke mogu očekivati poziv iz savetovališta prvog dana nakon dolaska iz porodilišta kako bi sestre proverile adresu, odgovirela na vaša pitanja i dogovorili se za prvi dolazak patronažne sestre iz Doma zdravlja.

 

Scroll to Top