O nama

V.d. direktora: dr Gordana Đurić

Zamenik direktora: mr Miodrag Subić

e-mail: uprava@dzzrenjanin.rs

Glavna sestra Doma zdravlja: Slađana Pejović

e-mail: glavnasestra@dzzrenjanin.rs

ISTORIJAT DOMA ZDRAVLJA “ DR BOŠKO VREBALOV” ZRENJANIN

Dom zdravlja “Dr Boško Vrebalov” osnovan je 22. novembra 1952. godine a počeo je da radi 22. marta 1953. godine, kada je izabran prvi upravni odbor. Dom zdravlja je funkcionisao kao zasebna jedinica u okviru Zdravstvenog centra Zrenjanin, a kroz istoriju je pretrpeo više organizacionih promena. Od Zdravstvenog centra odvaja se 2008. godine i postaje samostalna ustanova čiji je osnivač Grad Zrenjanin.

Zrenjaninski dom zdravlja nosi ime narodnog heroja Jugoslavije, dr Boška Vrebalova. Dr Vrebalov rodjen je 1912. godine u Melencima. Bio je član KPJ i narodnooslobodilačkog pokreta Zrenjanina i okoline, zaslužan je za spasavanje života velikom broju saboraca. Uhvaćen je u istočnoj Srbiji 1943. godine i ubijen od strane četnika. Nakon oslobodjenja grada Zrenjanina od okupatora proglašen je za narodnog heroja.

Dom zdravlja Zrenjanin u svom sastavu ima 42 objekta raspoređenih po teritoriji grada i u dvadeset i dva naseljena mesta koji pripadaju opštini Zrenjanin.

MISIJA DOMA ZDRAVLJA”DR BOŠKO VREBALOV” ZRENJANIN

Misija Doma zdravlja je da poboljša zdravstveno stanje stanovništva opštine Zrenjanin putem pružanja adekvatne, pravovremene i racionalne zdravstvene zaštite, planiranjem, sprovođenjem i evaluacijom svojih aktivnosti u skladu sa prioritetnim potrebama i problemima i opštim interesom u oblasti primarne zdravstvene zaštite. Cilj misije je unapređenje, promocija, očuvanje, kontrola i zaštita zdravlja stanovništva opštine Zrenjanin koja je i njen osnivač.

VIZIJA

Savremena, racionalna i efikasna ustanova primarne zdravstvene zaštite sa jasno definisanim standardima za unapređenje kvaliteta rada svih službi, sa nastojanjem da pacijent i njegova porodica budu u centru pažnje.

Nadzorni odbor Doma zdravlja “Dr Boško Vrebalov” Zrenjanin:

Predsednik:

  • Dragan Stanišić,

Članovi:

  • Svetomir Kojić,
  • Borislavka Petrović, dipl. ekonomista, predstavnik zaposlenih.

Upravni odbor Doma zdravlja “Dr Boško Vrebalov” Zrenjanin:

Predsednik:

  • dr Dragan Tošić,

Članovi:

  • dr Biljana Vukov,
  • Srđan Kalnak,
  • dr Verica Budimir, specijalista opšte medicin, predstavnik zaposlenih,
  • dr Biljana Reljin Sekulić, specijalista opšte medicin, predstavnik zaposlenih.