Zdravstvena zaštita žena – dispanzer za žene

Načelnik službe: dr Dragan Ilić

Glavna sestra: Danijela Obućina

Adresa: dr Emila Gavrila 25, Zrenjanin

Tel: 023/564-532

E-mail: ginekologija@dzzrenjanin.rs

Aktivnosti Službe za zdravstvenu zaštitu žena usmerene su ka unapređenju reproduktivnog zdravlja žene, ranoj dijagnostici i ranom lečenju bolesti kao i rehabilitaciji. Zdravstvene usluge koje se pružaju u ovoj službi su: pregledi normalnih i visoko rizičnih trudnoća, ultrazvučni pregledi trudnica, pregledi porođonih žena, ginekološki pregledi i ginekološki ultrazvuk, pregledi u vezi sa planiranjem porodice (kontracepcija, sterilitet), rano otkrivanje raka grlića materice (kolposkopija i uzimanje brisa po Papanikolau), pregled i ultrazvuk dojke, ginekološki pregledi u Savetovalištu za mlade kao i kontinuirani zdravstveno-vaspitni rad kroz učešće u radu radionica u Savetovalištu za mlade i predavanja za srednjoškolce u Školskom dispanzeru.

Dispanzer za žene je od osnivanja funkcionisao u okviru Službe za zdravstvenu zaštitu žene, dece i omladine a od 2012. godine posluje kao zasebna služba

Scroll to Top