Zdravstvena zaštita radnika

Načelnik: dr Verica Mihajlović

Glavna sestra: Tatjana Uzelac

Adresa: dr Emila Gavrila 15, Zrenjanin

Tel: 023/535-251

Tel za informacije: 064/829-8173; 023/562-217

E-mail: zastita@dzzrenjanin.rs

Početkom šezdesetih godina prošlog veka, u okviu Higijenskog zavoda Zrenjanin, uz socijalno-medicinsko, bakteriološko i epidemiološko odeljenje, formiran je i odsek Medicine rada. Formiranje ovog odseka je značilo rađanje službe medicine rada u regionu.

Prolazeći kroz različite organizacione forme Služba za zdravstvenu zaštitu radnika, ovakva kakva je danas, uspela je da zauzme značajno mesto među ostalim službama medicine rada u Vojvodini i Srbiji.

Danas ona predstavlja modernu, dobro organizovanu i opremljenu službu koja uspešno ostvaruje odlične rezultate.

Delatnost Službe za zdravstvenu zaštitu radnika:

 1. Pregledi radnika koji rade na radnim mestima sa povišenim rizikom: prethodni, periodični, kontrolni, vanredni
 2. Sistematski pregledi
 3. Pregledi radnika zaposlenih na radnim mestima s umerenim rizikom
 4. Pregledi pri zapošljavanju
 5. Ciljani pregledi
 6. Ostali preventivni pregledi (izveštaj za banjsko lečenje i sl.)
 7. Pregledi za profesionalnu orjentaciju i selekciju
 8. Pregledi za odlazak u inostranstvo i za boravak u državi
 9. Pregledi vozača amatera
 10. Pregledi vozača profesionalaca
 11. Pregledi zaposlenih na plovnim objektima
 12. Lekarsko uverenje za boravak u studentskom i učeničkom domu.
 13. Lekarsko uverenje za usvajanje dece i hraniteljstvo.
 14. Lekarsko uverenje za boravak u vaspitno popravnoj ustanovi.
 15. Lekarsko uverenje o telesnim povredama radi prikaza sudu
 16. Lekarsko uverenje za sklapanje braka maloletnim licima
 17. Davanje ekspertiznog mišljenja za tržište rada i u komisijama za stambena pitanja i solidarnu pomoć
 18. Konsultativni pregledi na lični zahtev klijenta: pregled spec.medicine rada, oftalmologa, neuropsihijatra i psihologa
 19. Druge usluge na zahtev klijenta: EKG, spiromertija, audiometrija
 20. Savetodavne konsultacije poslodavcima kod izbora ili promene radnog mesta zaposlenih kod kojih postoji izmenjena zdravstvena sposobnost
 21. Analiza zdravstvenog stanja radnika
 22. Izrada zdravstvenih uslova (prilog aktu o proceni rizika) za radna mesta sa povećanim rizikom

* Pregledi po rednim brojem 1, 2, 3 mogu se obavljati i u mestu poslodavca po dogovoru.