Zdravstvena zaštita radnika

Načelnik: dr Verica Mihajlović

Glavna sestra: Tatjana Uzelac

Adresa: dr Emila Gavrila 15, Zrenjanin

Tel: 023/535-251

Tel za informacije: 064/829-8173; 023/562-217

E-mail: zastita@dzzrenjanin.rs

STRUČNI KADAR:

 • Specijalisti medicine rada (3)
 • Oftalmolog (1)
 • Neuropsihijatar (1)
 • Psiholog (1)
 • Medicinske sestre (7)

Početkom šezdesetih godina prošlog veka, u okviru Higijenskog zavoda Zrenjanin, uz socijalno-medicinsko, bakteriološko i epidemiološko odeljenje, formiran je i odsek Medicine rada. Formiranje ovog odseka je značilo rađanje službe medicine rada u regionu.

Prolazeći kroz različite organizacione forme Služba za zdravstvenu zaštitu radnika, ovakva kakva je danas, uspela je da zauzme značajno mesto među ostalim službama medicine rada u Vojvodini i Srbiji.

Danas ona predstavlja dobro organizovanu i opremljenu službu koja uspešno ostvaruje odlične rezultate.

PRIJAVLJIVANJE ZA LEKARSKE PREGLEDE:

 • Radnim danima od 06.30h do 08.30h (preuzimanje uputa za laboratoriju i termina pregleda za tekući dan)

 

DELATNOST SLUŽBE ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA

 • Prethodni i periodični pregledi za radna mesta sa povećanim rizikom (sa uputom firme)
 • Sistematski pregledi (ugovoreni za firme)
 • Ciljani pregledi
 • Pregledi vida i ciljani oftalmološki pregledi zbog rada za ekranom (sa uputom firme)
 • Lekarski pregledi za zaposlenje
 • Lekarska uverenja za vozačke dozvole
 • Lekarski pregledi za upravljanje čamcem
 • Lekarski pregledi za izdavanje uverenja o zdravstvenoj sposobnosti fizičkog lica za držanje i nošenje oružja
 • Pregledi za profesionalnu orjentaciju i selekciju (upis u srednju školu, fakultet, prekvalifikacija)
 • Pregledi za odlazak u inostranstvo i za boravak u državi
 • Lekarsko uverenje za boravak u studentskom i učeničkom domu
 • Lekarsko uverenje za usvajanje dece i hraniteljstvo
 • Lekarsko uverenje za boravak u vaspitno popravnoj ustanovi
 • Lekarsko uverenje o telesnim povredama zbog prikaza Sudu
 • Lekarsko uverenje za sklapanje braka maloletnika
 • Usluge na lični zahtev: EKG, spirometrija, audiometrija
 • Savetodavne konsultacije poslodavcima kod izbora ili promene radnog mesta zaposlenih kod kojih postoji izmenjeno zdravstveno stanje
 • Obuka zaposlenih za pružanje prve pomoći (osnovna i napredna)
 • Analiza zdravstvenog stanja radnika (prema zahtevu firme)
 • Izrada zdravstvenih uslova (prilog aktu o proceni rizika) za radna mesta sa povećanim rizikom

Scroll to Top