Službe

Zdravstvena zaštita radnika

Polivalentna patronaža

Biohemijsko – hematološka dijagnostika

Zdravstvena zaštita dece i omladine

Zdravstvena zaštita žena – dispanzer za žene

Opšta medicina sa centrom za preventivne usluge i kućnim lečenjem

Služba za pravne, ekonomsko – finansijske, tehničke i druge slične poslove

Služba hitne medicinske pomoći

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu

" data-link="https://twitter.com/intent/tweet?text=Slu%C5%BEbe&url=https%3A%2F%2Fwww.dzzrenjanin.rs%2Fsluzbe-2%2F&via=">">Tweet
0 Shares