VAKCINACIJA DETETA

Vakcinacija je način zaštite od bolesti i njome postižemo dugogodišnje specifično odbrambeno pamćenje. Revakcinacijom se stečena zaštita pojačava.

Značaj vakcinacije

Deca nemaju dovoljno snažne odbrambene mehanizme da bi se uspešno branila od teških zaraznih bolesti. Ove bolesti su nekada dovodile do velikih obolevanja među decom a tok bolesti se nekada završavao smrtnim ishodim ili su deca preživljavala sa trajnim oštećenjima zdravlja. Danas, zahvaljujući vakcinama, mnoge od ovih bolesti su suzbijene a neke u potpunosti iskorenjene.

Kalendar vakcinacije

Zakonom je regulisano da se deca kod nas obavezno vakcinišu protiv: tuberkuloze, difterije, tetanusa, velikog kašlja, dečje paralize, malih boginja (rubeole), zaušaka, virusnog hepatitisa B i obolenja izazvanih bakterijom Hemofilus influence tip B. Protiv pomenutih bolesti primenjuju se pojedinačne i udružene vakcine. Ustanovljen je kalendar vakcinacije kojim se propisuje vreme i učestalost davanja svake vakcine.

Postvakcionalne reakcije

Mali broj  dece nakon vakcinacije ima blage lokalne reakcije u vidu crvenila, otoka i pojave bola na mestu davanja vakcine. Ove tegobe se smiruju lokalnom primenom hladnog obloga. Pored lokalnih reakcija kod davanja DTP vakcine u prvih 24 a najviše do 72 sata, mogu se javiti i opšte reakcije: uznemirenost, plačljivost, povišena temperatura ili pospanost. U drugoj nedelji po prijemu MMR vakcine dete može dobiti kijavičav lik, blagi osip po licu i telu, uvećane limfne žlezde na vratu, kratkotrajan skok temperature. Blage postvakcionalne reakcije nisu razlog za veliku zabrinutost roditelja. Deca koja imaju hronične zdravstvene probleme zahtevaju dodatnu zaštitu vakcinama. Ova deca se dodatno vakcinišu protiv gripa, pneumokoka, meningokoka.

O svim detaljima saznaćete od vašeg izabranog pedijatra.

Scroll to Top