SPREČITE SEPSU U ZDRAVSTVU

Ove godine, kao i prethodnih godina, naša ustanova obeležava 5.maj, Svetski dan higijene ruku u zdravstvenim ustanovama, koji je ustanovila Svetska zdravstvena organizacija (SZO) pod nazivom “Sačuvajte živote – operite svoje ruke”. Osnovna poruka je da je higijena ruku od značaja u prevenciji sepse povezane sa lečenjem i negom. Generalna skupština SZO je na svojoj 17.sednici usvojila rezoluciju u cilju poboljšanja prevencije, dijagnoze i lečenja sepse, pri čemu je higijena ruku prepoznata kao ključni faktor.

Svake godine Svetska zdravstvena organizacija promoviše higijenu ruku 5. maja. Ova kampanja daje SZO neverovatnu priliku da se obrati publici širom sveta i podseti nas na važnost prevencije i kontrole infekcija.

Infekcije povezane sa zdravstvenom zaštitom predstavljaju jako veliki problem, zbog kojeg moramo usmeriti ceo svet u pravcu nečeg zapravo izvodljivog, što može spasiti mnoge živote. Ta aktivnost je upravo higijena ruku. Prevencija i kontrola infekcija, koja uključuje higijenu ruku, je osnova bezbednog i efikasnog zdravstvenog sistema. Higijena ruku nije luksuz ona je važna za sve zdravstvene radnike, pacijente i njihove porodice tokom svakog zdravstvenog susreta.

Scroll to Top