BEZBEDNOST U SAOBRAĆAJU

Četvrte nedelje aprila obeležava se Nedelja bezbednosti u saobracaju sa ciljem da se nizom aktivnosti i predavanja ukaže na ovaj javno-bezbednosni problem društva. Dom zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ svake godine uključi se u kampanju obeležavanja ove nedelje a ovog puta organizovano je predavanje profesionalnim vozačima u prostorijama kompanije NIS u Zrenjaninu. Teme obuhvaćenje predavanjem bile su alkoholizam i uticaj lekova na svest tokom vožnje.

Prema podacima u poslednjih deset godina na putevima Srbije gine oko 800 ljudi godišnje dok oko 1900 njih bude lakše ili teže povređeno.

Na temu Kako pravilno upotebljavati lekove i koji lekovi spadaju u grupu nebezbednih za vozače u saobraćaju govorila je dr Verica Mihajlović, načelnica Službe za zdravstvenu zaštitu radnika. „Ono što mi u Službi za zdravstvenu zaštitu radnika zrenjaninskog doma zdravlja možemo uraditi je praćenje zdravstvenog stanja profesionalnih i neprofesionalnih vozača. Upravo je to ono što je od velikog značaja za bezbednost u saobraćaju, kako bi se smanjila učestalost saobraćajnih nesreća. Naš domen rada obuhvata preventivne preglede vozača, savetodavne preglede kao i lečenje već postojećih stanje, kako pravilno upotebljavati lekove i druge supstance koje mogu imati udela u bezbednoj vožnji“, rekla je dr Mihajlović.

Na temu alkoholizma, kako prepoznati zavisnost i uticaj alkohola na svest vozača govorila je Đurđica Šljapić, glavna sestra službe Opšte medicine zrenjaninskog Doma zdravlja.  „Alkoholizam je bolest zavisnosti koja menja kompletno svest obolelog i učesnik u saobraćaju pod dejstvom alkohola predstavlja izuzetno veliki rizik za bezbednost ljudi. Mi moramo raditi i na prevenciji i na promociji zdravih stilova života. Kod alkolizma od bitnog značaja je uklanjanje faktora rizika, lečenje mora biti dobrovoljno i u ceo proces uključena je i porodica“, navodi Đurđica Šljapić.

Scroll to Top