ULAGANJA U DOM ZDRAVLJA

ULAGANJA U DOM ZDRAVLJA

Na inicijativu MZ Dolja – Crni Šor počela je izgradnja prilazne rampe za invalide i osobe sa posebnim potrebama u II zdravstvenoj ambulanti zrenjaninskog Doma zdravlja. Inicijativa je postojala nekoliko godina jer ova ambulanata ima najveći broj pacijenata sa invaliditetom i starih lica jer se u blizini nje nalazi Gerontološki centar. „Da bi se izgradila ova rampa moralo se ispuniti nekoliko preduslova, pre svega stabilizacija finansijske situacije u Domu zdravlja i omogućiti sredstva za realizaciju ovakvih investicija. Ova ustanova sada ima mogućnost i da postepeno obnavljanja opremu ne samo u ambulantama u gradu već i u naseljenim mestima, a to se odnosi i na medicinsku i na svu nemedicinsku opremu. Mislim da stabilnim finansijama u narednom periodu Dom zdravlja može da očekuje samo još više ovakvih projekata”, rekao je dr Predrag Matejin.

Ova rampa neće biti u osnovi metalna konstrukcija već se gradi od betona zadovoljavajući sve evropske standarde te je jedinstvena po funkcionalnosti. “MZ Dolja – Crni Šor i ranije je dotacijama pomagala ovu ambulantu određenom pratećom nemedicinskom opremom i invetarom i zato ćemo sa velikim zadovoljstvom i ovu rampu predati na upotrebu našim sugrađanima kada ona bude dovršena”, rekao je predsednik Saveta mesne zajednice Predrag Pavlov.

Iz budžeta Doma zdravlja izdvojena su i sredstva za nabavku medicinske opreme za sve ambulante i u gradu i u naseljenim mestima. Ono što je najpotrebnije u ambulantama u naseljenim mestima je oprema za bebe te su one opremljene novim vagama za bebe i dužinometrom a zamenjeni su i stari, dotrajali aparati kao sto su tenziometri, vage za odrasle, otoskopi, stetoskopi, inhalatori.

“Naš grad se trudi da pacijentima pruži što bolje uslove za lečenje. U proteklom periodu rađene su građevinske adaptacije na ambulanatama u Farkaždinu i Perlezu a zahvaljujući sredstvima Doma zdravlja i uz pomoć grada uspeli smo da nabavimo i prateću opremu za ambulante i predamo je na korišćenje građanima”, naveo je Saša Santovac, zamenik gradonačelnika Zrenjanina.

Ulaganjem u ambulante, pogotovo u naseljenim mestima cilj Doma zdravlja je da stvori potpuno iste uslove lečenja za naše sugrađanje, bilo da oni žive u gradu ili u nekom od naseljenih mesta. Time će se ujedno i smanjiti troškovi lečenja svih onih koji ne žive u gradu.

“Posle dugog niza godina Dom zdravlja u Zrenjaninu uspeo je da od svojih sredstava kupi savremene aparate za ambulante, zahvaljujući pozitivnom poslovanju. U poslednje dve godine obnovljeno je oko 70% stare opreme”, istakao je mr Miodrag Subić, direktor Doma zdravlja.

Scroll to Top