AUDIOMETRIJSKA SOBA

AUDIOMETRIJSKA SOBA

U okviru saradnje između dve opštine, Sečanj i Zrenjanin, Dom zdravlja „Dr Boško Vrebalov“, služba Medicine rada, dobila je na poklon od Doma zdravlja Sečanj audiometrijsku sobu i audiometar. „Ovu audiometrijusku opremu Dom zdravlja u Sečnju ne može da koristi zbog zakonskih osnova jer taj Dom zdravlja nema službu Medicine rada pa je ovu opremu ustupio našoj službi na korišćenje. Na ovaj način lokalne samouprave pokazale su jedan domaćinski odnos prema poslovanju Domova zdravlja i smatramo da ova saradnja ide na dobrobit svih naših građana i Srednjebanatskog okruga a i šire“, rekao je pokrajinski poslanik dr Predrag Matejin.

„Do saradnje je došlo preko direktora opština a i nas pokrajinskih poslanika iz Zrenjanina i Sečnja. Nadamo se da do ovakvih propusta neće ponovo dolaziti, da aparati koji mogu služiti svim građanima srednjebanatskog okruga stoje negde bez funkcije i da će ćešće dolaziti do ovakvih saradnji“, istakao je pokrajinski poslanik iz Sečnja, Darko Vukoje

Tonalna liminarna audiometrija je osnovno sredstvo za ispitivanje stanja sluha. Ona se sprovodi pomoću elktroakustičnog aparata-audiometra. Njime se ispituje vazdušna (preko slušalica) i koštana (preko vibratora) provodljivost zvuka. Najčešće se ispituje frekventni opseg od 125 do 4000Hz (referentne frekvencije od 500, 1000, 2000 i 4000 Hz) i intenzitetom od 0 do 90dB. Ovom metodom se praktično ispituje prag čujnosti čistim tonovima i u zavisnosti od stepena pojačanja pojedinih frekvencija stanje sluha se može oceniti kao normalno, blago oštećeno, umereno oštećeno, umereno ozbiljno, ozbiljno i veliko oštećenje. Ispitivanje referentnih frekvencija ima najveći značaj s obzirom na to da se radi o području ljudskog govora i njihov pad ispod 40-50dB onemogućava normalan socijalni kontakt. Vrednosti se unose u mrežni koordinatni sistem koji se naziva audiogram. Prema izgledu krivih za provodljivost procenjuje se kvalitet sluha.

Audiometrija se primenjuje kod radnih mesta sa povećanim rizikom gde je najčešći rizik rad u buci, kod profesionalne orjentacije kao i pri zapošljavanju.

Ova kabina je konstruisana tako da ublažava buku iz okruženja. Ispitanik ulazi u kabinu, zatvara vrata i stavlja slušalice. Medicinska sestra spolja upravlja aparatom menjajući frekvencije i decibele i u komunikaciji sa ispitanikom ispisuje audiogram. Ispitivanje traje oko 5 minuta ako je sve u redu a kada ima problema sa sluhom, produžava se po potrebi da bi se ustanovile tačne vrednosti.

„Ovaj aparat izuzetno će nam poboljšati kvalitet rada jer je pravljan baš namenski za tu vrstu pregleda koje mi obavljamo kod nas u Medicini rada. Cena ovog aparata je oko 300 do 400 hiljada dinara. Mi dnevno uradimo od 50 do 80 pregleda uha, a na godišnjem nivou to je oko 7000 pregleda radnika na rizičnim radnim mestima, oko 4000 vozača, što profesionalnih što amaterskih i oko 1600 dece u okviru pregleda za upis u srednju školu. Iz ove statistike možete videti kolika je bila naša potrba za ovakvim aparatom i koliko su nam kolege iz Sečnja pomogle da još kvalitetniju uslugu pružimo našim sugrađanima“, rekla je dr Verica Mihajlović, načelnica službe Medicine rada zrenjaninskog Doma zdravlja.