STOMATOLOŠKE USLUGE NA RATE

STOMATOLOŠKE USLUGE NA RATE

Imajući u vidu tešku materijalnu situaciju naših sugrađana odlučili smo da uvedemo plaćanje stomatoloških usluga na rate, putem administrativne zabrane i to na 3,6 i 9 rata u zavisnosti od visine računa bez kamate.

Zahvaljujući lokalnoj samoupravi, u našoj ustanovi posle 28 godina obnovljena je stomatoloska oprema čime je povećana efikasnost i kvalitet usluga koje pružamo. Besplatne stomatološke usluge, izuzev protetike, pružaju se deci do 18 godina odnosno do kraja redovnog školovanja, a najduže do 26.- te godine, trudnicama, porodiljama, starijima od 65 godin kao i socijalno ugroženima sa posebnom potvrdom za oslobađanje od plaćanja stomatoloških usluga.

Veliki broj državnih firmi je već potpisalo ugovore da se plombiranje, vađenje zuba, krunice, proteze i ostale stomatološke usluge plaćaju putem administrativne zabrane.

Cene usluga koje su najčešće tražene: vađenje zuba je 1200 dinara, bela plomba 1100, metalo-keramicka krunica 5900, a totalna proteza 14000 dinara.