PREVENCIJA NA PRVOM MESTU

PREVENCIJA NA PRVOM MESTU

U cilju poboljšanja informisanosti žena i opšte populacije o značaju preventivnih pregleda kao i o značaju unapređenja sprovođenja programa organizovanog skrininga raka u našoj zemlji u periodu od 25. do 31. januara obeležava se Evropska nedelja borbe protiv raka grlića materice. Ova nedelja se obeležava od 2007. godine, a značaj koji EU pridaje ovom problemu može se videti iz činjenice dprevencijaa je Prva evropska nedelja za prevenciju raka grlića materice, obeležena od 21. do 28. januara 2007. godine, bila zvanično otvorena u Evropskom Parlamentu. I ove godine nosilac svih aktivnosti je Evropska asocijacija za rak grlića materice.

Tokom jedne godine u Evropi od raka grlića materice oboli oko 120 hiljada žena od toga oko 60 hiljada žena umre. U Srbiji u toku jedne godine oboli oko 1400 žena a od te bolesti umre oko 450 žena. “Rumunija je na prvom mestu po broju novootkrivenih slučajeva bolesti u poslednjih godinu dana a mi smo odmah posle Rumunije, što je poražavajuće”, ističe dr Gordana Marković, načelnica Dispanzera za žene, Doma zdravlja “Dr Boško Vrebalov” Zrenjanin. Prema zvaničnim podacima u 2012. godini, rak grlića materice po učestalosti je  bio treći  uzrok obolevanja, odmah posle raka dojke i kolorektuma, a peti uzrok umiranja i to posle raka dojke, bronha i pluća, kolorektuma i pankreasa. Ono što zabrinjava je činjenica da se bolest javlja u mlađoj životnoj dobi i predstavlja drugi najčešći rak kod žena starosti od 15. do 44. godine. Prema raspoloživim podacima, manje od trećine slučajeva raka grlića materice otkriva se u ranoj fazi kada se može uspešno primeniti samo operativno lečenje. Kod većine žena rak grlića materice se otkrije kasno, kada je neophodno primeniti postoperativnu ili radikalnu radioterapiju koja produžava lečenje, može dovesti do različitih komplikacija i značajno povećava troškove lečenja.

U zrenjaninskom Domu zdravlja u toku je skrining raka grlića materice koji je otpočeo oktobra 2013. godine. Skriningom su obuhvaćene žene od 25. do 64. godine života koje će dobiti poziv telefonom, pismom ili neposrednim pozivanjem od strane patronažne sestre na koji bi trebalo da se odazovu radi očuvanja sopstvenog zdravlja. Za godinu dana trajanja ovog skrininga u našem gradu otkriveno je četiri nova slučaja karcinoma dok je osam žena poslato na dalja ispitivanja. Kod 34 žene otkriveno je premaligno stanje karcinoma grlića materica koje su kratkom hirurškom intervencijom izlečene. Ono što je problem i poražavajuća činjenica je što je odziv na skrining među ženama u našem gradu vrlo mali. “Svest o očuvanju zdravlja kod naših žena je, na žalost, na vrlo niskom nivou. Najčešći izgovori za ne odlazak kog ginekologa su obaveze kod kuće, bolesni roditelji, muževi ili deca. Kod nekih postoji i strah od moguće dijagnoze ili pregleda koji uopste nije bolan, mozda samo malo neprijatan, a kod uzimanja brisa za skrining ceo proces traje samo jedan minut”, navodi dr Marković.

Nakon mnogobrojnih istraživanja zaključeno je da je infekcija humanim papiloma virusom (HPV) odgovorana za 90% nastanka premalignih i malignih oboljenja grlića materice. Do sada je otkriveno oko 120 tipova ovog virusa a oko 40 tipova se prenosi polnim putem. Postoji i vakcina protiv dva tipa ovog virusa i u planu je da se u našoj zemlji ova vakcine uvede u kalendar vakcinacije već od 14. godine života devojke.

Važno je znati da se skoro svaki slučaj raka grlića materice može sprečiti. Dobro organizovani skrining programi mogu da spreče i do 80% slučajeva raka grlića materice. Međutim, iz dva razloga, još uvek, 30 hiljada Evropljanki svake godine umre od ove bolesti koja se može izbeći:

  • većina žena u Evropi i dalje zna malo o raku grlića materice i o tome šta se može uraditi da bi se on izbegao
  • mnoge evropske zemlje imaju neefikasne preventivne programe ili čak uopšte ne sprovode prevenciju raka grlića materice.
Scroll to Top