NOVI NAMEŠTAJ ZA RAZVOJNO SAVETOVALIŠTE

NOVI NAMEŠTAJ ZA RAZVOJNO SAVETOVALIŠTE

Zahvaljujući projektu „Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou”, koje sprovodi Ministarstvo zdravlja, Razvojno savetovalište zrenjaninskog Doma zdravlja „Dr Boško Vrebalov”, posle 27 godina opremljeno je novim nameštajem i opremom neophodnom za što efikasniji i kvalitetniji rad sa decom koja spadaju u rizične grupe.

Direktor Doma zdravlja mr Miodrag Subić rekao da je sve počelo od predloga lekara kada je pozvao predstavnike UNICEF-a i zamolio ih za pomoć: ”Oni su kontaktirali Ministarstvo zdravlja i za veoma kratko vreme dobili smo novi nameštaj i knjige. Igračke smo, s druge strane, dobili od saradnika, tako da smo obnovili i taj fond. Dugi niz godina nije bilo ovako velikih donacija”, objasnio je Subić i najavio još nekoliko vrednih projekata

Razvojno savetovalište u Zrenjaninu je formirano 1987. godine i pokriva ceo Srednjobanatski okrug. Ovde se pomoć pruža deci rođenoj pod rizikom, prati se razvoj mališana sa invaliditetom, smetnjama u ranom razvoju, sa problemima u ponašanju i adolescentnim krizama. Tu radi jedan pedijatar koji pokriva usluge za ceo Srednjebanatski okrug, a u ekipi su još po dva logopeda i psihologa i viša medicinska sestra.

“Uglavnom nam dolaze deca predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta, ali i srednjoškolci. Ovde obavljamo timske preglede – logoped, psiholog i pedijatar. Pokrivamo ceo Srednjobanatski okrug, mada smo specijalizovana jedinica primarne zdravstvene zaštite. Ali, da bi jedna opština imala ovakvo savetovalište, trebalo bi da ima više od 8.500 predškolske dece, što nije slučaj ni sa jednom drugom lokalnom samoupravom u srednjem Banatu. Od ukupnog broja rođene dece u porodilištu, 10 odsto su deca rođena pod rizikom, a od toga ostane jedan ili dva procenta dece sa invaliditetom“, objasnila je dr Nikoleta Kovačev, pedijatar u Razvojnom savetovalištu.

Ona je napomenula da je od ukupnog broja rođene dece u porodilištu u Zrenjaninu, oko 10 posto rođeno pod rizikom, a od toga jedan ili dva odsto su deca sa invaliditetom.