NACIONALNI DAN BORBE PROTIV RAKA DOJKE

NACIONALNI DAN BORBE PROTIV RAKA DOJKE

20. mart obeležavamo kao Nacionalni dan borbe protiv raka dojke kako bi skrenuli pažnju na značaj ranog otkrivanja ove bolesti, imajući u vidu visoku verovatnoću izlečenja, preživljavanja i bolji kvalitet života obolelih žena. Iako rak dojke možemo otkriti u početnom stadijumu kada je verovatnoća izlečenja velika, rasprostranjenost oboljenja i podaci o smrtnosti u našoj zemlji i dalje su zabrinjavajući. Smatra se da je nastanak raka dojke posledica udruženog delovanja više faktora i preventivne aktivnosti treba usmeriti na faktore rizika koje možemo modifikovati – rađanje dece posle 30 godine života, ne dojenje dece, pušenje duvana, fiička neaktivnost, nepravilna ishrana i dr. Veoma je bitna edukacija žena za samopregled, njihovo motivisanje za dolazak na redovne preventivne preglede u skladu sa preporukama i starosnom dobi:

  •  Samopregled dojke, od 20. godine života jednom mesečno
  •  Klinički pregled dojke od 29. do 39. godine života svake treće godine
  •  Klinički pregled dojke od 40. godine života jednom godišnje
  •  Mamografija od 50. godine života svake druge godine

Jedan od najčešćih načina ranog otkrivanja raka dojke je sprovođenje organizovanog Nacionalnog skrining programa kod žena starosti od 50 do 69 godine. Dom zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ je od 06.02.2014. godine uključen u Nacionalni skrining program i omogućeno je našim sugrađankama da na jednostavniji način obave preventivni pregled, mamografiju. Skrinin se obalja po tačno utvrđenom redosledu. Svaka žena obuhvaćena skrinig programom, putem pozivnog pisma će biti obaveštena o datumu i vremenu kada treba da se javi u Službu za zdravstvenu zaštitu žena. Pozivno pismo se uručuje putem pošte, ali ga uručuju i patronažne sestre u toku kućne posete. Takođe ovim putem apelujem na sve žene obuhvaćene skrinig programom da se jave u zakazano vreme. Ako im ne odgovara termin, isti mogu promeniti pozivom na broj koji se nalazi na pozivnom pismu.

Kako bi obeležili ovaj dan zaposleni u zrenjaninskom Domu zdravlja, aktivisti Crvenog krsta i učenici Srednje medicinske škole u Zrenjaninu organizovali su akciju u centru grada gde je deljen promo materijal sa ciljem da naše sugrađanke budu što bolje informisane o skriningu i važnosti preventivnih pregleda u borbi protiv raka dojke.