SAČUVAJTE ŽIVOTE – OPERITE RUKE

SAČUVAJTE ŽIVOTE – OPERITE RUKEpranje ruku

5. maja obeležava se Svetski dan higijene ruku u zdravstvenim ustanovama. Ovaj dan ustanovljen je 2009. godine kada je Svetska zdravstvena organizacije pokrenula globalnu kampanju pod nazivom „Sačuvajte živote – operite ruke“. Cilj akcija je da se ukaže na značaj higijene ruku zaposlenih u zdravstvenim ustanovama.

Ove godine se Dom zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ registrovao na spisak članova kampanje u na taj način pristupila globalnoj kampanji. Kako bi obeležili ovaj dan zaposleni u zrenjaninskom Domu zdravlja organizovali su tribinu u Srednjoj medicinskoj školi na temu higijene ruku, gde je buducim zdravstvenim radnicima ukazano na značaj ove osnovne, nejjednostavnije i najjeftinije mere prevencije bolničkih infekcija. Svake godine, milioni pacijenata u celom svetu dobiju neku od bolničkih infekcija. One su jedan od najčešćih neželjenih događaja vezanih za zdravstvenu negu, a stvaran broj pacijenata sa bolničkom infekcijom je teško utvrditi zbog teškoća u prikupljanju pouzdanih podataka. One je moguće prevenirati i sprovođenjem postupaka higijene ruku zaposlenih, u pravo vreme i na pravi način.