EVROPSKA NEDELJA PREVENCIJE RAKA GRLIĆA MATERICE 2014.

EVROPSKA NEDELJA PREVENCIJE RAKA GRLIĆA MATERICE 2014.

[slideshow_deploy id=’851′]

VIII evropska nedelja prevencije raka grlića materice obeležiće se od 19. do 25. januara 2014. godine sa ciljem podizanja nivoa znanja i informisanosti o raku grlića materice i prevenciji raka. Tokom ove nedelje, u velikom broju zemalja Evrope, istovremeno se održavaju razne aktivnosti čiji je zajednički cilj da promovišu važnost smanjenja obolevanja i umiranja od raka grlića materice.

Rak grlića materice predstavlja ozbiljan javnozdravstveni problem u Evropi, jer se svake godine ova bolest otkrije kod približno 60.000 žena, a skoro 30.000 žena umre. Ono što zabrinjava je činjenica da se bolest javlja u mlađoj životnoj dobi i predstavlja drugi najčešći rak kod žena starosti od 15-44 godine.

U našoj zemlji, rak grlića materice je po učestalosti drugi vodeći uzrok obolevanja i četvrti uzrok umiranja od raka među našom ženskom populacijom. Već duži niz godina kod žena u Srbiji evidentira se jedna od najviših stopa obolevanja od raka grlića materice u Evropi. U našoj zemlji svakoga dana najmanje jedna žena umre od raka grlića materice.

Važno je znati da se skoro svaki slučaj raka grlića materice može sprečiti. Dobro organizovani skrining programi mogu da spreče i do 80% slučajeva raka grlića materice. Danas postoje i vakcine protiv infekcije izazvane humanim papiloma virusima (HPV) koji je odgovoran za nastanak 7 od 10 slučajeva raka grlića materice.

Program organizovanog skrininga raka grlića materice sprovodi se na teritoriji Republike Srbije od 2012. godine. Uredbom usvojenom 16. avgusta 2013. godine (Sl.Gl.RS br 73⁄2013) utvrđen je Nacionalni program ranog otkrivanja karcinoma grlića materice. Programom je definisano sprovođenje zdravstvene zaštite i aktivnosti na unapređenju zdravlja, smanjenju smrtnosti od raka grlića materice i poboljšanju kvaliteta života žena Srbije.

U Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” Zrenjanin skrining raka grlića materice otpočet je 1. oktobra 2013. godine i sve žene u dobi od 25 do 64 godine bice obuhvaćene. Ova nedelja treba da podstakne što bolje sprovođenje programa organizovanog skrininga raka na Nacionalnom nivou što je u skladu i sa radom Nacionalne kancelarije za prevenciju raka (www.skriningsrbija.rs).

Povodom ove nedelje zrenjaninski Dom zdravlja u saradnji sa volonterima Crvenog krsta Zrenjanina organizovao je akciju u centru grada na kojoj je deljen promo materijal i sprovedena je anketa o informisanosti žena o nastanku i prevenciji raka grlića materice. Održano je i predavanje u Srednjoj medicinskoj školi za učenike 3. i 4. godine sa temom prevencije raka grlića materice.

Anketno istraživanje je sprovedeno na slučajnom uzorku od 122 ispitanika ženskog pola. Ispitanici su odgovarali na četiri pitanja zatvorenog tipa. Cilj istraživanja je procena informisanosti ženske populacije o faktorima rizika za nastanak karcinoma grlića materice kao i njegovoj prevenciji.

  1. FAKTORI RIZIKA ZA NASTANAK RAKA GRLIĆA MATERICE SU:

  • rano stupanje u polne odnose 16%

  • velik broj seksualnih partnera 29%

  • infekcija humanim papiloma virusima ( HPV ) organa donjeg genitalnog trakta 35%

  • hronične infekcije genitalnih organa 29%

  • pušenje duvana 13%

  • izbegavanje ginekoloških kontrola i Papanikolau briseva 38%

  • svi ponuđeni odgovori su tačni 10%

  1. RAK GRLIĆA MATERICE SE NAJČEŠE JAVLJA KOD ŽENA:

  • mlađih od 35 godina života 14%

  • između 35-50 godine života 63%

  • starijih od 35 godina života 23%

  1. ŠTA MISLITE, NA KOJI NAČIN SE MOŽE SPREČITI NASTANAK RAKA GRLIĆA MATERICE?

  • vakcinacijom 8%

  • redovnim preventivnim ginekološkom pregledima 45%

  • skrining 21%

  • svi ponuđeni odgovori su tačni 10%

  1. PO VAŠEM MIŠLJENJU KADA TREBA URADITI GINEKOLOŠKI PREGLED?

  • jednom godišnje 90%

  • jednom u dve ili jednom u pet godina 3%

  • kada imam zdravstvenih problema 7%

Na osnovu dobijenih rezultata može se proceniti da naše sugrađanke poseduju dovoljno informacija o faktorima rizika za nastanak raka grlića materice. Stav ispitanika o ranom stupanju u polne odnose i pušenju duvana, kao faktorima rizika, zavisi od životnog doba u kom se nalaze. Samo 6% ispitanika do 30 godina starosti smatra da rano stupanje u polne odnose utiče na pojavu raka grlića materice. Redovne ginekološke preglede smatraju kao naj delotvorniji način sprečavanja nastanka raka grlića materice, što ukazuje da ne poseduju dovoljno informacija o drugim načinima prevencije.

Scroll to Top