STIGLI EKG APARATI U SEOSKIM I GRADSKIM AMBULANTAMA

STIGLI EKG APARATI U SEOSKIM I GRADSKIM AMBULANTAMA

Sa ciljem da zdravstvene usluge i bezbednosti pacijenta budu na zavidnom nivou i da se pacijent postavi i ostane u centru zdravstvenog sistema, Dom zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ Zrenjanin, je uz pomoć osnovača Grada Zrenjanina, obezbedio i distribuirao veći broj savremenih EKG aparata ambulantama.

Tako su stečeni uslovi da sve ambulante u gradu, a pogotovo u seoskim sredinama budu adekvatno opremljene za pregled pacijenata, a unutrašnjom reorganizacijom kadrova će se obezbediti i dovoljan broj lekara i medicinskih sestara. Želimo da naglasimo da se na taj način vrši iskorak prema pacijentima i poboljšava dostupnost zdravstvene zaštite.

Poštujući zakonsku regulativu, Uredbe o planu mreže zdravstvenih ustanova, na osnovu koje Dom zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ Zrenjanin, ne ispunjava uslove za obavljanje specijalističko konsultativne delatnosti, ali prevashodno približavajući svoje usluge pacijentima, a sa ciljem osnaživanje primarne zdravstvene zaštite kao prioritetnog nivoa u zdravstvenom sistemu, pacijenti će ubuduće usluge Savetovališta za masovne nezarazne bolesti, (bivši KVS) dobijati kod svog izabranog lekara, a pacijenti će na specijalističke kardiološke preglede biti upućeni u Opštu bolnicu “Đorđe Jaonović“.

Scroll to Top