ČISTE RUKE-BEZBEDNE RUKE

ČISTE RUKE-BEZBEDNE RUKE

Svetski dan higijene ruku u zdravstvenim ustanovama obeležava se 5. maja. Ovaj dan je ustanovila Svetska zdravstvena organizacija , a Srbija se kampanji priključila sa Nacionalnim programom za higijenu ruku pod nazivom “Čiste ruke-bezbedne ruke”. Ove godine obeležava se pod sloganom “Borba protiv antibiotske rezistencije je u vašim rukama”.

Svetska zdravstvena organizacija apeluje na zdravstvene radnike da sprovode adekvatnu higijenu ruku u pravom trenutku i na taj način spreče širenje rezistencije na antibiotike. Cilj je da pravilna i pravovremena higijena ruku bude jedan od najvažnijih prioriteta koji će doprineti da zdravstvene ustanove budu bezbedno mesto kako za pacijente, tako i za zdravstvene radnike.

Higijenom ruku se sprečava prenošenje mikroorganizama, prouzrokovača bolničkih infekcija, od kojih poseban značaj imaju bakterije otporne na antibiotike. Pravilnom higijenom ruku ne samo što će se smanjiti broj bolničkih infekcija, već će se smanjiti i upotreba antibiotika, a povećati bezbednost pacijenata. Redovna i pravilna higijena ruku, po precizno utvrđenim pravilima je od vitalnog značaja kako za bolesnike tako i za zdravstvene radnike. Pored toga što je najvažnija mera sprečavanja nastanka i širenja bolničkih infekcija, ujedno je i najisplatljivija zdravstvena intervencija budući da je cena lečenja infekcije višestruko viša od cene njene prevencije.

Scroll to Top