AKCIJE POVODOM OBELEŽAVANJA DANA SRCA

Svetski dan srca 29.09.2018.godine, Dom zdravlja “Dr Boško Vrebalov” obeležiće u skladu sa sloganom “OBEĆAVAM DA… za moje srce, za tvoje srce, za sva naša srca” i preporučenim aktivnostima od strane Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo.

  • U naseljenom mestu Jankov Most u subotu 29.09.2018. godine, u prostorijama zdravstvene stanice od 8 – 10 časova 3 ekipe (lekar, medicinska sestra i patronažna sestra) radiće besplatne preventivne preglede svim zainteresovanim meštanima. U ovom periodu omogućićemo zainteresovanom stanovništvu da provere vrednosti krvnog pritiska, šećera u krvi, indeks telesne mase, procena kardiovaskularnog rizika, EKG i klinički pregled.
  • U naseljenom mestu Tomaševac u petak 28.09.2018. godine, u marketu “ PerSu” od 8 – 10 časova patronažna sestra će stanovništvu određivati vrednosti krvnog pritiska i šećera u krvi. Korisnicima kod kojih se detektuju povišene vrednosti izmerenih parametara u odnosu na referentne uputi će se izabranom lekaru a radno aktivno stanovništvo dobiće termin za preventivni pregled u Preventivnom centru. Savetodavni rad biće usmeren na smanjenje riziko faktora: upotreba duvana, nepravilna ishrana, fizička neaktivnost i štetna upotreba alkohola.
  • U naseljenom mestu Belo Blato u petak 28.09.2018. godine, u marketu “Gomeks” od 8 – 10 časova patronažna sestra će stanovništvu određivati vrednosti krvnog pritiska i šećera u krvi. Korisnicima kod kojih se detektuju povišene vrednosti izmerenih parametara u odnosu na referentne uputi će se  izabranom lekaru a radno aktivno stanovništvo dobiće termin za preventivni pregled u Preventivnom centru. Savetodavni rad biće usmeren na smanjenje riziko faktora: upotreba duvana, nepravilna ishrana, fizička neaktivnost i štetna upotreba alkohola.
  • U romskom naselju Dudara u petak 28.09.2018. godine od 10 – 12 časova patronažna sestra će stanovništvu određivati vrednosti krvnog pritiska i šećera u krvi. Korisnicima kod kojih se detektuju povišene vrednosti izmerenih parametara u odnosu na referentne uputi će se izabranom lekaru a radno aktivno stanovništvo dobiće  termin za preventivni pregled u Preventivnom centru. Savetodavni rad biće usmeren na smanjenje riziko faktora: upotreba duvana, nepravilna ishrana, fizička neaktivnost i štetna upotreba alkohola.
  • Preventivni centar u saradnji sa drugim zdravstvenim organizacijama i nevladinim sektorom a u organizaciji ZZJZ Zrenjanin, obeležiće Svetski dan srca na Bulevaru Kralja Aleksandra Karađorđevića.
  • U svim zdravstvenim stanicam u okviru svojih redovnih radnih aktivnosti i u patronažnim kućnim posetama staviće se akcenat na prevenciju faktora rizika i podelićemo edukativni materijal.

Stanovništvo će blagovremeno biti obavešteno o mestu i vremenu realizacije planiranih aktivnosti putem medija, a obaveštenje će biti istaknuto na sajtu doma zdravlja, MZ i marketima pomenutih naseljenih mesta

Scroll to Top