USPEŠNOM SARADNJOM SA KC VOJVODINE DO BOLJEG FUNKCIONISANJA IZIS-A

USPEŠNOM SARADNJOM SA KC VOJVODINE DO BOLJEG FUNKCIONISANJA IZIS-A

U okviru projekta “Dan otvorenih vrata KC Vojvodine” održan je sastanak na temu IZIS-a sa predstavnikom Doma zdravlja “Dr Boško Vrebalov” Zrenjanin. Cilj sastanka bio je povećanje efikasnosti rada između ove dve ustanove, smanjenje liste čekanja i pronalaženje zajedničkih rešenja za postojeće probleme.

U zdravstevenim ustanovama u Srbiji više od godinu dana primenjuje se elektronski sistem komunikacije i zakazivanja pregleda pacijentima između ustanova primarne, sekundarne i tercijalne zdravstvene zaštite. Integrisani zdravstveno informacioni sistem Republike Srbije je sistem koji omogućava transparentnost podataka vezanih za lekare, ali i pacijente. Cilj mu je da poveća efektivnost i efikasnost rada zdravstvenih ustanova i smanji liste čekanja.

Tokom implementacije ovog sistema nailazili smo na brojne poteškoće, kako u samom sistemu zakazivanja, tako i u elektronskoj komunikaciji sa drugim ustanovama. Menadžment Doma zdravlja “Dr Boško Vrebalov” ulaže maksimalne napore da uspostavi dobru komunikaciju sa svim zdravstvenim ustanovama u koje se naši pacijenti upućuju. Prof. dr Edita Stokić, pomoćnik direktora za zdravstvo Kliničkog centara Vojvodine je ovu ideju podržala, tako da je 16. 08. 2017. godine održan satanak u Kliničkom centru Vojvodine sa koordinatorkom tima, dr Bojanom Vješticom, koja se bavi ovom problematikom u zrenjaninskom Domu zdravlja. Iskoristili smo ovu priliku da se naša uspešna dosadašnja saradnja podigne na još viši nivo.

“Ono što je fokus i zajednički zaključak sastanka, jeste da se dobrom međusobnom komunikacijom mogu izbeći nejasnoće oko upućivanja pacijenata u KC Vojvodine, proveriti pojedinačni sporni slučajevi i napraviti analiza eventualnih spornih situacija u smislu nadležnosti i administrativnih obaveza, kako se u budućnosti ne bi ponavljale. Razmena informacija vezana za ovu problematiku je takođe bila tema. Jedni drugima možemo puno da pomognemo, ako blagovremeno prosledimo informacije koje se tiču načina upućivanja pacijenata, eventualnih promena termina i uopšte informacija vezanih za ovu temu”, rekla je dr Bojana Vještica spec. socijalne medicine Doma zdravlja “Dr Boško Vrebalov”.

Scroll to Top