REORGANIZACIJOM RADA GINEKOLOGIJE DO SMANJENJA GUŽVE

REORGANIZACIJOM RADA GINEKOLOGIJE DO SMANJENJA GUŽVE

Po novom sistemu zakazivanja, svi pregledi, osim hitnih stanja, se zakazuju od desetog u tekućem mesecu za naredni mesec, kod svog izabranog ginekologa, dok se termini za zakazivanje ne popune. Dijagnostičke preglede (ultrazuk, kolposkopiju, Papanikolau bris) žene više neće moći same sebi da zakazuju bez perdhodno obavljenog ginekoloskog pregleda. Dijagnostički pregledi (prvi i kontrolni) se zakazuju isključivo na osnovu indikacija i stručnog mišljena od strane izabranog ginekologa. Pojednostavljenim sistemom zakazivanja i uniformnim planom rada lekara očekuju se manje gužve u čekaonici i bolja i brža dostupnost izabranih ginekologa pacijentima.

Služba za zaštitu žena Doma zdravlja “dr Boško Vrebalov” Zrenjanin počela je sa primenom novog sistema rada i zakazivanja pregleda od 1. avgusta 2017. godine. Do sada su svi zaposleni lekari u ovoj službi sami sebi organizovali plan rada, sistem zakazivanja i broj pregleda te je bilo velikih razlika u broju obavljenih pregleda, slobodnih termina za zakazivanje, kao i konfuzije oko zakazivanja. Sada svi lekari od načelnika službe dobijaju mesečni plan rada za unos u IZIS čime je postignuta uniformnost rada lekara, broja termina i satnice za zakazivanje. “Svi lekari imaju iste uslove zakazivanja i prosečno isti broj termina za prve ginekološke preglede, kontrole, skrininge i dijagnostičke metode čime će se smanjiti velike razlike u broju pregledanih pacijenata među ginekolozima. Broj termina za određenu vrstu pregleda, podložan je promeni što zavisi od broja opredeljenih pacijenata kao i strukture pruženih zdravstvenih usluga”, naveo je načelnik Službe za zaštitu žena, dr Dragan Ilić.

dr Dragan Ilić

Svi pacijenti zakazuju preglede od desetog u tekućem mesecu, za naredni mesec dokle god se termini ne popune. Dijagnostičke preglede (ultrazvuk, kolposkopija, citologija) žene više neće moći da zakazuju na svoj lični zahtev već isključivo na predlog lekara nakon urađenog osnovnog ginekološkog pregleda. “Zamolio bih pacijentkinje koje dolaze na preglede, da ne kasne, jer tako gube svoj termin. Potrebno je doći dvadesetak minuta ranije pre zakazanog termina. U trenutnoj organizaciji posla na ginekologiji nemamo sestru koja radi iskljucivo za šalterom, već sve sestre rade u timovima sa lekarima, zato je potrebno da pacijentkinja dodje pre zakazanog termina za pregled  kako bi sestra imala dovoljno vremena da pronađe karton, obavi trijažu i pripremi je za pregled kod izabranog ginekologa”, apeluje dr Ilić.

Cilj nam je da nova organizacija rada dovede do smanjenja gužvi u čekaonici, čekanja na pregled, lakšeg zakazivanja i više slobodnih termina za zakazivanje kod izabranog ginekologa.

Scroll to Top