PREVENCIJA TIPA 2 DIJABETESA

Šećerna bolest (diabetes mellitus-DM) javlja se usled apsolutnog ili relativnog nedostatka insulina iz pankreasa ili njegove nedovoljne iskorišćenosti, a odlikuje se povišenim vrednostima šećera u krvi. Bolest nastaje zbog više različitih faktora: nasleđa, načina života, uticaja spoljne sredine, stresa…

Pojavi bolesti prethodi period preddijabetesa koji može trajati više godina što omogućava da promenom životnih stilova sprečimo ili odložimo pojavu šećerne bolesti.

Prevencija se bazira na smanjenju insulinske rezistencije. Rana detekcija i prevencija tipa 2 dijabetesa na primarnom nivou zdravstvene zaštite vrši se određivanjem vrednosti šečera u krvi i popunjavanjem upitnika procene rizika za tip 2 dijabetesasa na osnovu sledećih parametara: starost,index telesne mase, obim struka, fizička aktivnost, način ishrane, povišen krvni pritisak, prethodno povišena glikemija i porodična anamneza dijabetesa. Zbir bodova do 7 ne zahteva mere prevencije, ako je zbir od 7-14 tada se daju saveti o izmeni načina života, a od 15 pa naviše zahteva zdravstveni pregled osobe zbog visokog rizika od nastanka bolesti koje uključuje laboratorijske analize i OGTT-oralni test za toleranciju na glukozu. U ovu grupu spadaju osobe sa pozitivnom porodičnom anamnezom, fizički neaktivni, zatim osobe sa elementima hroničnog metaboličkog sindroma sa povišenim krvnim pritiskom i masnoćama u krvi, gojazni, naročito centralnog tipa.

Saveti o izmeni načina života odnose se na preporuke o načinu ishrane, fizičke aktivnosti, koje su individualno prilagođeni. Treba jesti češće, ali manje porcije, izbegavati mesne prerađevine a više jesti krto meso, ribu, koštunjavo voše i mahunarke. Umereno jesti integralne namirnice. Fizička aktivnost smanjuje telesnu težinu, reguliše nivo šečera u krvi. Neophodan je prestanak pušenja.

Najefikasnija prevencija tipa dva dijabetesa je unapređenje zdravlja i zdravstvene kulture stanovništva, identifikacija osoba sa visokim rizikom za nastanak bolesti putem akcija promocija zdravlja, predavanja, rada sa porodicom na terenu.