PRAKTIČNA NASTAVA ZA ĐAKE U SLUŽBI HITNE MEDICINSKE POMOĆI

PRAKTIČNA NASTAVA ZA ĐAKE U SLUŽBI HITNE MEDICINSKE POMOĆI

Zrenjaninski Dom zdravlja i Služba hitne medicinske pomoći potpisali su ugovor sa Medicinskom školom Zrenjanin po kome će biti omogućeno održavanje praktične nastave đacima u okviru predmeta Zdravstvena nega – urgentna stanja u medicini. Ovo do sada nije bila praksa i prvi put je potpisan ovakav ugovor između naših ustanova u cilju upoznavanja učenika sa organizacijom rada Službe hitne medicinske pomoći.

“Ove pokazne vežbe namenjene su za učenike četvrte godine, jer tada imaju predmet Urgentana stanja. Praksa je pokazala izuzetnu zainteresovanost đaka za ovakvu vrstu vežbi i odličnu saradnju, te smo se dogovorili da proširimo praktičnu nastavu i na neka odeljenja treće godine koji imaju predmet Hirurgija kao i smeru Ginekološko – akušerska sestra. Časovi se održavaju u prostorijama Službe hitne medicinske pomoći i tamo će im biti prikazana sama organizacija službe, prijem poziva i hitnih stanja i načini zbrinjavanja pacijenata sa pokaznim vežbama na lutki i realnim modelom. Omogućeno im je i upoznavanje sa svim našim medicinskim aparatima koji se nalaze u reanomobilu”, rekao je Goran Putić, glavni tehničar Službe hitne medicinske pomoći.

Blok nastave traje sat vremena, grupe su male, po deset učenika po grupi i interaktivan je, što znači da je đacima omogućeno da sami na modelu probaju inretvencije. Učenici uvek dolaze u pratnji nastavnika odgovornog za tu grupu. Tokom novembra časovi će se održavati dva puta nedeljno u dvorištu Hitne pomoći gde će za potrebe prezentacije biti dostupan reanomobil.

Benefiti ovakvog načina rada su višestruki i za nastavni kadar a posebno za učenike. Do sada su deca o urgentnim stanjima učila samo kroz teoriju, a ova praktična učenja su novina. Jako je dobro da dece stanja na terenu realno dožive, upoznaju se sa intrumentima i saznaju o urgentnim stanjima direktno od zdravstvenih radnika koji su u toj grani medicine. Deca su puna utisaka, to je za njih nešto novo, zanimljivo. Mnogi razmišljaju i da kao volonteri pokušaju da rade u Hitnoj pomoći a imamo čak i učenike koji bi se opredelili za Urgentnu medicinu u daljem školovanju”, izjavila je Vesna Vitomirov, nastavnik predmeta Zdravstvena nega u Medicinskoj školi Zrenjanin.

U programu praktične nastave nalaze se vežbe reanimacije, zbrinjavanje politraumatizovanih pacijenata, sve vrste mobilizacije kod povreda i preloma kičme, vrata i ekstremiteta, kao i saniranje krvarenja.

Scroll to Top