PORODICA KAO OSNOVA DRUŠTVA

Svetski dan porodice, 15. maj, obeležava se širom sveta od 1993. godine, kad je proglašen Svetskim danom porodice od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Na taj način istaknuta je važnost porodice kao osnovne društvene zajednice.

Tema Svetskog dana porodice 2018. godine je „Porodice i inkluzivna društva“.

Cilj obeležavanja Svetskog dana porodice jeste afirmacija porodice i porodičnih vrednosti, podsticanje jednakosti između polova u okviru porodice, zaštita porodice kao osnovne jedinice društva i pomoć kako bi one mogle da ispune svoju odgovornost prema zajednici.

Porodica je zajednica pojedinaca koja treba da omogući svakom njenom članu da pronađe mesto u društvu koje mu pripada. Porodica ima veoma značajnu ulogu u razvoju čoveka, ali ne samo čoveka nego društva uopšte. Ona je posrednik između društva i pojedinca, ali ona ima više funkcija od bilo koje druge društvene grupe. Porodica predstavlja osnovnu ćeliju društva, pa da bi se razvilo zdravo društvo potrebno je razvijati i negovati zdrave odnose u porodici.

Život u porodici igra važnu ulogu u razvoju ličnosti. Ciljevi koje postavljamo sebi u životu vrlo zavise od načina i kvaliteta života koji smo imali u porodici. Nepotpune ili “dezorganizovane” porodice su izložene brojnim problemima socijalne, emocionalne, moralne i materijalne prirode. Poremećeni odnosi u porodici najčešće formiraju decu koja imaju manje samopouzdanja, decu koja od života očekuju probleme i teškoće. Sa druge strane, stabilna porodična atmosfera i kvalitetni  međusobni odnosi pružaju svakom detetu dovoljno sigurnosti, snage i  samopouzdanja  da u život krenu spremni, zadovoljni sa pozitivnim stavom prema svojoj budućnosti.

Na ovaj dan širom sveta organizuju se razne manifestacije na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou, s ciljem da ukažu na različita područja značajna za porodicu i socijalne, ekonomske i demografske procese koji se tiču porodice.

Kako bi obeležili ovaj dan u našem gradu Dom zdravlja “Dr Boško Vrebalov” organizovao je besplatne preventivne preglede u saradnji sa kompanijom PrSu. “Polivalentna patronažna služba zrenjaninskog Doma zdravlja kontinuirano tokom cele godine sprovodi aktivnosti prevencije bolesti i unapređenja zdravlja stanovništva u lokalnoj zajednici, kako u gradu, tako i u naseljenim mestima. Patronažna sestra koja brine o zdravlju cele porodice i danas aktivno želi da učestvuje u merama rane detekcije bolesti srca i krvnih sudova i šećerne bolesti, određivanjem vrednosti krvnog pritiska i šećera u krvi. Naši sugrađani ove parametre mogu proveriti brzo i naravno besplatno, a pri tom i dobiti savete o očuvanju zdravlja i zdravim stilovima života. U slučaju potrebe, mogu biti upućeni kod izabranog lekara ili u centar za prevenciju“, rekla je Slađana Stanić, glavna sestra Patronažne službe.

Scroll to Top