OKTOBAR, MEĐUNARODNI MESEC BORBE PROTIV RAKA DOJKE

OKTOBAR, MEĐUNARODNI MESEC BORBE PROTIV RAKA DOJKE

Rak dojke čini vodeći uzrok obolevanja i umiranja od malignih bolesti u ženskoj populaciji širom sveta. To je najčešći rak kod žena, kako u razvijenim tako i u manje razvijenim delovima sveta.

Prema zvaničnim podacima Registra za rak Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” u 2013. godini, u Republici Srbiji je registrovano 3594 novootkrivenih slučajeva karcinoma dojke, dok je 1647 žena izgubilo bitku sa ovom bolešću. Dostupna stručna literatura pokazuje da kada se karcinom dojke otkrije na vreme u preko 90% slučajeva lečenje ima dobru prognozu. Međutim, zbog kasnog otkrivanja bolesti smrtnost od karcinoma dojke još uvek je veoma visoka.

Oktobar se, kao Međunarodni mesec borbe protiv raka dojke, obeležava u mnogim zemljama širom sveta, kako bi se skrenula pažnja na rasprostranjenost raka dojke i podigla svest o značaju prevencije i ranog otkrivanja, kao i o mogućnostima pravovremenog započinjanja lečenja osoba obolelih od raka dojke.

S obzirom da uzroci raka dojke nisu u potpunosti razjašnjeni, rano otkrivanje ove bolesti predstavlja vid sekundarne prevencije karcinoma dojke. Kako bi se dovelo do smanjenja smrtnosti ove bolesti i rak dojke dijagnostikovao u što ranijoj fazi, kao i unapredio kvalitet života obolelih žena, Svetska zdravstvena organizacija promoviše nacionalne programe za kontrolu karcinoma dojke.

Prateći preporuke Svetske zdravstvene organizacije i Evropskih zemalja sa iskustvima iz sprovođenja populacionih skrining programa, u Republici Srbiji je u decembru mesecu 2012. godine započelo sprovođenje programa organizovanog skrininga raka dojke koji ima za cilj smanjenje smrtnosti i unapređenje kvaliteta života žena obolelih od ove bolesti. U Zrenjaninu je skrining počeo februara 2014. godine.

  • U 2014. godini za skrininga raka dojke pozvano je 3905 žena, pristalo 1518, snimljeno 902, dopunsku dijagnostiku urađeno kod 85 žena, jedna žena odbila, 78 benigne promene i 6 karcinoma.
  • U 2015, godini skrining se sprovodio do 20.06.2016. godine, kad je došlo do kvara mamografa. Od početka godine do kvara, pozvano je 1731 žena, 70 je odbilo, 660 pristalo, 527 snimljeno. Kod 79 žena je bila neophodna dopunska dijagnostika, dve su odbila, kod 69 je potvrđeno da se radi o benignim promenama, a kod 7 o malignim promenama.
  • U 2016. godini, u maju je popravljen mamograf, a sa skriningom se krenulo 23.05.2016.godine. Do 30.09.2016. pozvano je 1075 žena u skrining raka dojke, 12 je odbilo učestvovanje u skriningu, 588 pristalo, snimljeno je 478 žena i nema dokazanih karcinoma dojke.

“Vrlo je slab odziv u opštinama na teritoriji srednjeg Banata i sa time nikako ne možemo biti zadovoljni. Nije nam jasno da žene ne misle na sebe, treba više da cene sebe i da se brinu, ipak je život samo jedan”, rekla je dr Laureta Ekvoju Onč, načelnica Dispanzera za žene Doma zdravlja Zrenjanin.

Povodom obeležavanja međunarodnog mesec borbe protiv raka dojke zrenjaninski Dom zdravlja “dr Boško Vrebalov” u saradnji sa Zavodom za javno zdravlja Zrenjanina i Opštom bolnicom “Đorđe Joanović” organizovao je konferenciju za medije kako bi ponovo podsetili žene na važnost preventivnih pregleda i brige o sebi. “Najveći problem kod nas je što se bolest otkriva u kasnijim fazama kad je manji ili skoro nikakav procenat izlečenja. Kada se rak dojke otkrije u ranoj fazi bolesti, primenom adekvatne terapije i kontinuiranim lečenjem se može spasiti život i unaprediti kvalitet života obolelih žena. Žene nakon toga mogu voditi normaln život majke, žene, domaćice i radnice. U srednjem Banatu, svake godine se registruje do 100 obolelih žena od raka dojke, što će biti slučaj i ove godine”, rekao je dr Dušan Hostić, načelnik Onkologije  Opšte bolnice “Đorđe Joanović”

Organizovani skrining raka dojke podrazumeva pozivanje i pregled mamografijom (radiografsko snimanje) žena ciljne populacije od 50 do 69 godina jednom na svake dve godine. “Pregled mamografom nije mnogo bolan i štetan. Količina radioaktivnosti aparata je gotovo zanemarljiva a benefiti pregleda su neuporedivi od same nelagodnosti”, istakao je dr Tibor Pakoci, načelnik radiologije Opšte bolnice “Đorđe Joanović”.

Ciljna populacija tokom aktivnosti u Oktobru su i zdravstveni radnici različitog profila, pre svega ginekolozi i lekari opšte prakse čija je uloga u ovom Mesecu borbe protiv raka dojke da informišu pacijentkinje da je pregled na rano otkrivanje raka dojke potreban, poželjan i dostupan, kao i koja vrsta pregleda se savetuje zavisno od godina života i naslednih genetskih faktora.

Scroll to Top