NOVI CTG APARAT U DISPANZERU ZA ŽENE

NOVI CTG APARAT U DISPANZERU ZA ŽENE

U cilju osavremenjivanja i praćenja svetskih trendova kada su u pitanju aparati i tehnika Dom zdravlja “Dr Boško Vrebalov” opremljen je novim CTG (kardiotokograf) aparatom u Dispanzeru za žene. Aparat zadovoljava sve evropske i svetske standarde i za njegovu nabavku bila su potrebna sredstva u visini od 144 hiljade dinara. Prethodni aparat korišćen je 12 godina te je bilo potrebno zameniti ga novim i savremenijim aparatom.

Budućim majkama nakon navršene 32. nedelje trudnoće pregled CTG-om spada u redovni pregled. Do 36. nedelje trudnoće pregled se vrši po potrebi a nakon toga jednom nedeljno ili češce ako za tim postoji potreba. U zrenjaninskom Domu zdravlja u proseku trideset do četrdeset trudnica dnevno bude pregledano CTG-om.