MEĐUNARODNI DAN DECE OBOLELE OD RAKA – 15. FEBRUAR

,,RANO OTKRIVANJE . . .VEĆA ŠANSA“

U Srbiji svakog dana jedno dete oboli od raka, a svake nedelje jedno dete umre od opake bolesti. Međutim zahvaljujući savremenim terapijskim protokolima postižu se sve veći uspesi u lečenju malignih bolesti kod dece.

Maligne bolesti u dečijoj dobi su retke, ali uprkos tome prestavljaju drugi uzrok smrtnosti kod dece, odmah iza saobraćajnih nesreća.

Rani znaci upozorenja

Maligne bolesti kod dece imaju posebnu socijalnu-medicinsku dimenziju, jer pogađaju porodicu  koja predstavlja primarno okruženje bolesnog deteta u kojem je nužno detetu pružiti ljubav i adekvatnu negu. Šok, strah, nemoć, prva su osećanja sa kojima se suočavaju roditelji dece obolele od raka. Zato je važno pomoći roditeljima u prevazilaženju svakodnevnih teškoća sa kojima se suočavaju. U Srbiji prva udruženja roditelja dece obolele od malignih bolesti počela su sa radom 90-tih godina prošlog veka. Udruživanjem i učenjem od inostranih udruženja roditelja Evrope i sveta stekli su veštine i znanje o načinima i mogućnostima  pružanja podrške deci, njihovim porodicama, zdravstvenim radmicima i bolnicama.Na ovaj način su roditelji shvatili da je pored lekara, leka i bolnice potrebno da se i sami aktivno uključe  u lečenje svoje dece. Na inicijativu udruženja roditelja i uz podršku Ministarstva zdravlja, Međunarodni dan dece obolele od malignih bolesti u našoj zemlji je 2013. godine postao deo nacionalnog Kalendara javnog zdravlja.

Ovaj međunarodni dan obeležava se svake godine u cilju edukacije i efikasnog sprovođenja svih mera koje će omogućiti ranu dijagnostiku, adekvatnu terapiju, rehabilitaciju i bolji kvalitet života dece obolele od malignih bolesti.

U Republici Srbiji svake godine se, u proseku, otkrije 314 dece oba pola uzrasta od 0 do 19 godinasa nekim od oblika maligne bolesti.

Najčešće maligno oboljenje u dečjem  uzrastu je akutna leukemija  i ona se danas uspešno leči u  preko 70% slučajeva. Ređa maligna oboljenja kod dece su tumori centralnog nervnog sistema, tumori limfnog tkiva, embrionalni tumori bubrega …

U poslednjih pet godina  mnogo je učinjeno na unapređenju kvaliteta lečenja. Obezbeđeno je kontinuirano snabdevanje najsavremenijim citostaticima, osavremenjena dijagnostika, a zahvaljujići metodi transplatacije  moguće je produžiti  život i najteže oboleloj deci.

Univerzalni pristup, dostupnost savremenim postupcima lečenja, psihološka podrška porodicama izuzetno su važni elementi u pristupu lečenja dece, gde se radi na podizanju kvaliteta života dece obolele od malignih bolesti.

Scroll to Top