BRINI O ZEMLJI, NAHRANI SVET

BRINI O ZEMLJI, NAHRANI SVET

Svetski dan hrane je dan akcije protiv gladi. Toga dana ljudi širom sveta zajedno pokazuju svoju posvećenost u stvaranju sveta bez gladi i neuhranjenosti. Jer kada je u pitanju glad, jedini prihvatljiv broj je nula. Svetski dan hrane ujedno obeležava stvaranje Organizacije Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO) koja je stvorena 16. oktobra 1945 u Kvebeku, Kanada. FAO je 2014. godinu proglasio “Međunarodnom godinom porodične poljoprivrede”.

Prema istraživanjima , koje je sproveo Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, ishrana našeg stanovništva nije na zadovoljavajućem nivou. Naime, više od polovine stanovnika Srbije ima problem sa prekomernom telesnom težinom, pri čemu je gojazno 21,2%, a 35,1% je u predgojaznoj kategoriji.

Veći izgled za uspeh edukativnih programa o pravilnoj ishrani je ako se započnu u najranijem detinjstvu. Deca lakše usvajaju zdrave navike u ishrani, naročito ako im se predstave na zanimljiv i  kreativan način, što već godinama rade lekari i medicinske sestre Polivalentne patronaže i Službe za zdravstvenu zaštitu dece i omladine.

U toku oktobra – meseca pravilne ishrane, sproveli smo niz aktivnosti:

  • Radionica: „Piramida pravilne ishrane“ – V razredi osnovnih škola
  • Edukacija mladih o zdravoj ishrani – Srednja hemijska škola „ Uroš Predić“
  • Akcija u TC „Persu“
  • Akcija u MZ „Sonja Marinković