ZAŠTITITE MLADE OD ZLOUPOTREBE DROGA

ZAŠTITITE MLADE OD ZLOUPOTREBE DROGA

U osnovnoj školi “ Đura Jakšić” održana je tribina na temu “Zaštitite mlade od zloupotrebe droga”. Učesnici tribine: Dragana Obradović i Slađana Pejović iz Doma zdravlja “dr Boško Vrebalov”, Đorđe Miolski iz Policijske uprave Zrenjanin, Svetlana Grbo iz Centar za socijalni rad i Jovana Radišić Milićev iz O.Š. “Đura Jakšić“. Na ovaj način obeležen je dolazeći Međunarodni dan protiv zloupotrebe i krijumčarenja droga, koji je ustanovila Generalna skupština UN 26.06.1987. godine. Takođe i da se podsetimo da je narkomanija sociopatološki  fenomen, koje se pojavljuje i egzistira kroz čitavu ljudsku istoriju, tako da je u cilju prevencije neophodan kontinuiran, zajednički rad svih segmenata društa, a u pravcu jačanja porodice i porodičnih odnosa.

U svetu više od 200 miliona ljudi najmanje jednom godišnje uzme neku drogu, od kojih je 25 miliona zavisnika, a svake godine 200.000 ljudi umre od posledica korišćenja droga. Ipak, uprkos izazovima koje droga donosi, uticaj može biti ublažen. Preuzimanjem uravnoteženog pristupa i preventivnim akcijama, društvo može da smanji negativan uticaj droga sprečavanjem zloupotrebe droga, lečenjem i negom. Ključnu ulogu u u prevenciji narkomanije imaju porodice, škole i zajednice u celini, kako bi se omogućilo bezbedno i zdravo detinjstvo adolescenata.

DSC05214Droge su hemijske supstance koje menjaju stanje svesti, opažanje, raspoloženje, mišljenje i ponašanje. Posledice upotrebe i zloupotrebe nastaju razornim delovanjem supstance na fizičko i mentalno zdravlje i intelektualno funkcionisanje. Zdravstveni rizici i posledice nastaju i zbog povećanog rizika širenja zaraznih, krvno prenosivih bolesti (HIV – infekcija, hepatitis) i polno prenosivih bolesti (sterilitet, karcinom).

Podrška roditelja od ključnog je značaja u borbi protiv upotrebe droga. Svi roditelji brinu za svoju decu i žele da ih sačuvaju od opasnosti. Međutim, roditelji nekada nemaju dovoljno samopouzdanja za razgovor na ovu temu. Neki roditelji smatraju da nemaju dovoljno informacija i propuštaju priliku za razgovor, čak onda kada su deca voljna da ih saslušaju.

Deset saveta kako da ohrabrite Vašu decu da sa Vama razgovaraju o drogama:

  1. Budite prisutni u njihovim životima – Odvojite vreme za Vašu decu. Zainteresujte se za njihove navike i trudite se da radite nešto zajedno sa njima svaki dan. Važno je da porodica provodi vreme zajedno. Kada izlaze, ne ustručavajte se da ih pitate gde idu ili sa kim će biti.
  2. Slušajte vašeg adolescenta – Ako pokažete da ste spremni i voljni da slušate Vašu decu, njima će biti takođe lakše da slušaju Vas. U toku razgovora nemojte da ih prekidate ili da reagujete tako da prekinete razgovor koji je u toku. Pitajte ih šta oni misle kada donosite odluke kao porodica, kako bi ste im pokazali da cenite njihovo mišljenje.
  3. Budite uzor – Kada je reč o drogama, ne možete da se ponašate po principu „ radi kako ti kažem, a ne kako ja radim“. Važno je da razgovarate sa njima o izazovima sa kojima ste se suočili kada ste, na primer, hteli da prestanete sa pušenjem cigareta, o problemima koje je imao neki član porodice, ili prijatelj koji je bio zavistan od alkohola ili droga.
  4. Budite iskreni – Prirodno je da nećete znati baš sve o drogama. Budite spremni da kažete „ne znam, ali raspitaću se“. Ako ste iskreni, vašim adolescentima će biti lakše da i oni budu iskreni sa Vama.
  5. Izaberite pravo vreme – Prilika se može ukazati dok gledate TV zajedno, ili dok pričate o nekomeDSC05211 iz njegovog društva, škole…
  6. Budite smireni – Ne preterujte u svojim reakcijama, ne ismevajete ih i ne držite predavanja.
  7. Izbegavajte konflikt – Pokušajte da razumete njihov stav, a da ih istovremeno ohrabrite da razumeju Vaš. Ukoliko se razvije sukob, prekinite razgovor i vratite mu se kada se oboje smirite.
  8. Stalno razgovarajte
  9. Postavite jasne granice – Uopšteno posmarano, mladi očekuju od Vas informacije i cene ih, a takođe cene i pravila koja upravo Vi možete postaviti. Ukoliko ih uključite u uspostavljanje takvih pravila, ohrabrićete ih da preuzmu više odgovornosti u poštovanju istih.
  10. Usmerite pažnju na pozitivne stvari – Obavezno nagradite decu za dobro ponašanje i naglasite stvari u kojima su dobri. Ohrabrite ih da se osećaju dobro i stavite im do znanja da ih poštujete i da bi trebalo da i sami sebe poštuju.