VIŠE CENE DUVANA – POVEĆANJE POREZA NA DUVAN

VIŠE CENE DUVANA – POVEĆANJE POREZA NA DUVAN

Okvirna konvencija o kontroli duvana SZO (OKKD) podstiče države da sprovedu poresku politiku i politiku cena na duvanske proizvode, kao jedan od načina da se smanji upotreba duvana. Istraživanja pokazuju da su veći porezi posebno efikasni u smanjenju upotrebe duvana među grupama sa nižim prihodima i u sprečavanju mladih da počnu da puše.
Cilj obeležavanja Svetskog dana bez duvanskog dima 2014. godine je povećanje poreza na duvan od strane vlade, do nivoa koji smanjuje potrošnju duvana, dok je krajnji cilj obeležavanja Svetskog dana bez duvanskog dima, da doprinese zaštiti sadašnje i buduće generacije ne samo od razornih posledica po zdravlje, nego i od društvenih, ekoloških i ekonomskih loših posledica upotrebe duvana i izloženosti duvanskom dimu.

Epidemija upotrebe duvana je jedan od najvećih javnih zdravstvenih pretnji sa kojima se svet ikada suočio. Duvan ubija do polovine svojih korisnika i skoro šest miliona ljudi svake godine. Više od pet miliona od tih smrtnih slučajeva su rezultat direktne upotrebe duvana, dok je više od 600 000 rezultat izloženosti nepušača duvanskom dimu. Ako se nešto hitno ne preduzme, broj umrlih na godišnjem nivou mogao bi da poraste na više od osam miliona do 2030. godine.

Upotreba duvana je vodeći faktor rizika za pojavu hroničnih nezaraznih oboljenja (maligne bolesti, bolesti srca i krvnih sudova, hronične obstruktivne bolesti pluća i mnoge druge). Upotreba duvana ima negativan uticaj na razvoj i zdravlje novorođenčadi, dece i mladih, kao i nastanak invalidnosti, prerane smrti i zagađenja radnog i javnog prostora i predstavlja jedan od većih javnozdravstvenih problema.

Kako bi obeležili Svetski dan bez duvanskig dima, 31.05., Dom zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ organizovao je akciju u centru grada gde je rađena anketa o saglasnosti naših sugrađana sa povećanjem poreza na duvan i Bazar zdravlja gde su zrenjaninci mogli da provere šećer u krvi i krvni pritisak. Akciji su se priključili i volonteri Crvenog krsta i učenici Srednje medicinske škole.

Anketno istraživanje je sprovedeno na slučajnom uzorku od 100 ispitanika oba pola. Ispitanici su različite životne dobi : do 19 godina života – 18%; od 19-26 god. – 27%; 26 i više godina života – 55%. U ispitivanoj grupi 62% ispitanika su nepušači, a 38% su pušači. Istraživanje je urađeno u cilju sagledavanja odnosa građanja prema poreskoj politici države kada su duvanski proizvodi u pitanju, kao i uticaj povećanja cene cigareta na njihovu konzumaciju istih.

– Da li smatrate opravdanim povećanje poreza na duvan?

Pušači                                  Nepušači

DA : 37%    NE: 63%            DA: 85%     NE: 15%

– Sa uvećanjem cene cigareta:

prestaće sa pušenjem: 17 %

smanjićete broj popušenih cigareta u toku dana: 50%

prećićete na jeftinije proizvode (jeftinije cigarete ili samostalno motanje duvana): 33%

Na osnovu ispitivanja može se zaključiti da će usled povećanje poreza na duvan i povećanja cene cigareta samo mali broj sugrađanja odustati od ove po zdravlje štetne navike.