Vakcinacija

Vakcinacija protiv CoVid-19 virusa vrši se u hali “Medison” Zrenjanin, svakog dana od 8 do 19 časova.

Na raspolaganju su vakcine proizvođača BioNTech Pfizer, Sputnik V i Sinofarm (kineska), za sve tri doze. 

Na vakcinaciju potrebno je poneti zdravstvenu knjižicu, ličnu kartu i sertifikat o prethodnoj vakcinaciji ako se radi o II ili III dozi (obavezno)

Građani se raspoređuju na tri punkta, dva u prepodnevnoj i jedan u popodnevnoj smeni. Zakazani pacijenti (sa datumom i satnicom dolaska na vakcinaciju) imaju prednost nad nezakazanim pacijentima. Treće doze vakcine se ne zakazuju, a poruka koja je prosleđena pacijentu od strane e-uprave samo je obaveštenje da je pacijent stekao pravo na treću dozu, NIJE zakazan termin.

Vakcinacija protiv sezonskog gripa sprovodi izabrani lekar u reonskoj ambulanti a eventualno i na vakcinalnom punktu za masovnu vakcinaciju. Protiv gripa na raspolaganju su trovalentna vakcina TorVaxFlu (za mlađe od 65 godina) i četvorovalentna vakcina Vaxigrip Tetra.

Telefon za informacije je 023/563-020 i 023/561-172.

 

17.05.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 0
 • II doza 2
 • III doza 6
 • IV doza 4
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 12 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na puntovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4224 doze)

 

16.05.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 1
 • II doza 0
 • III doza 1
 • IV doza 5
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 7 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na puntovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4224 doze)

 

15.05.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 0
 • II doza 0
 • III doza 0
 • IV doza 0
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 0 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na puntovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4224 doze)

 

14.05.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 0
 • II doza 0
 • III doza 0
 • IV doza 0
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 0 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na puntovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4224 doze)

 

13.05.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 0
 • II doza 0
 • III doza 1
 • IV doza 10
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 1 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na puntovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4224 doze)

 

12.05.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 0
 • II doza 0
 • III doza 2
 • IV doza 10
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 12 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na puntovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4224 doze)

 

11.05.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 0
 • II doza 0
 • III doza 4
 • IV doza 9
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 13 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na puntovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4224 doze)

 

10.05.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 0
 • II doza 1
 • III doza 7
 • IV doza 4
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 12 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na puntovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4224 doze)

 

09.05.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 1
 • II doza 3
 • III doza 9
 • IV doza 6
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 19 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na puntovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4224 doze)

 

08.05.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 0
 • II doza 0
 • III doza 0
 • IV doza 0
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 0 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na puntovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4224 doze)

 

07.05.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 0
 • II doza 0
 • III doza 0
 • IV doza 0
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 0 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na puntovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4224 doze)

 

06.05.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 0
 • II doza 2
 • III doza 16
 • IV doza 4
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 22 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 12

Vakcinisani građani protiv gripa na puntovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4224 doze)

 

05.05.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 2
 • II doza 0
 • III doza 6
 • IV doza 9
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 17 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na puntovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4224 doze)

 

04.05.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 1
 • II doza 3
 • III doza 10
 • IV doza 8
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 22 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na puntovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4224 doze)

 

30.04.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 0
 • II doza 0
 • III doza 3
 • IV doza 3
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 6 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na puntovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4224 doze)

 

29.04.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 1
 • II doza 0
 • III doza 5
 • IV doza 5
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 11 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na puntovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4224 doze)

 

28.04.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 2
 • II doza 3
 • III doza 8
 • IV doza 23
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 36 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na puntovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4224 doze)

 

27.04.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 1
 • II doza 2
 • III doza 5
 • IV doza 4
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 12 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na puntovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4224 doze)

 

26.04.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 3
 • II doza 2
 • III doza 6
 • IV doza 9
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 20 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na puntovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4224 doze)

 

25.04.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 0
 • II doza 0
 • III doza 0
 • IV doza 0
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 0 lica, prosečno po lekaru 0 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na puntovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4224 doze)

 

22.04.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 0
 • II doza 0
 • III doza 1
 • IV doza 0
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 1 lica, prosečno po lekaru 1 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na puntovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4224 doze)

 

21.04.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 1
 • II doza 2
 • III doza 9
 • IV doza 17
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 29 lica, prosečno po lekaru 14 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na puntovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4224 doze)

 

20.04.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 1
 • II doza 0
 • III doza 8
 • IV doza 14
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 23 lica, prosečno po lekaru 11 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na puntovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4224 doze)

 

19.04.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 2
 • II doza 0
 • III doza 13
 • IV doza 15
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 30 lica, prosečno po lekaru 15 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na puntovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4224 doze)

 

18.04.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 2
 • II doza 2
 • III doza 2
 • IV doza 13
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 19 lica, prosečno po lekaru 9 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na puntovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4224 doze)

 

17.04.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 0
 • II doza 0
 • III doza 3
 • IV doza 4
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 7 lica, prosečno po lekaru 3 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na puntovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4224 doze)

 

16.04.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 1
 • II doza 1
 • III doza 2
 • IV doza 2
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 6 lica, prosečno po lekaru 3 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na puntovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4224 doze)

 

15.04.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 3
 • II doza 2
 • III doza 10
 • IV doza 10
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 25 lica, prosečno po lekaru 12 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na puntovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4224 doze)

 

14.04.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 3
 • II doza 2
 • III doza 10
 • IV doza 10
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 25 lica, prosečno po lekaru 12 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na puntovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4224 doze)

 

13.04.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 1
 • II doza 4
 • III doza 7
 • IV doza 17
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 29 lica, prosečno po lekaru 14 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na puntovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4224 doze)

 

12.04.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 1
 • II doza 1
 • III doza 11
 • IV doza 11
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 24 lica, prosečno po lekaru 12 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na puntovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4224 doze)

 

11.04.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 1
 • II doza 0
 • III doza 10
 • IV doza 16
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 27 lica, prosečno po lekaru 13 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na puntovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4224 doze)

 

8.04.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 0
 • II doza 1
 • III doza 4
 • IV doza 9
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 14 lica, prosečno po lekaru 7 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na puntovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4224 doze)

 

7.04.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 4
 • II doza 4
 • III doza 6
 • IV doza 25
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 39 lica, prosečno po lekaru 19 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na puntovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4224 doze)

 

6.04.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 2
 • II doza 1
 • III doza 6
 • IV doza 19
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 21 lica, prosečno po lekaru 10 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na puntovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4224 doze)

 

5.04.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 2
 • II doza 0
 • III doza 12
 • IV doza 12
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 26 lica, prosečno po lekaru 13 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na puntovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4224 doze)

 

4.04.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 1
 • II doza 2
 • III doza 8
 • IV doza 10
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 21 lica, prosečno po lekaru 10 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na puntovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4224 doze)

 

3.04.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 1
 • II doza 1
 • III doza 5
 • IV doza 5
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 12 lica, prosečno po lekaru 6 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na puntovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4224 doze)

 

2.04.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 1
 • II doza 0
 • III doza 1
 • IV doza 8
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 10 lica, prosečno po lekaru 5 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na puntovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4224 doze)

 

1.04.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 2
 • II doza 3
 • III doza 9
 • IV doza 18
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 32 lica, prosečno po lekaru 16 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na puntovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4224 doze)

 

Vakcinacija – Mart 2022

Vakcinacija – Februar 2022

Vakcinacija – Januar 2022

Vakcinacija – Decembar 2021

Vakcinacija – Novembar 2021