Vakcinacija

Vakcinacija protiv CoVid-19 virusa vrši se u hali “Medison” Zrenjanin, svakog dana od 8 do 19 časova.

Na raspolaganju su vakcine proizvođača BioNTech Pfizer, Sputnik V i Sinofarm (kineska), za sve tri doze. 

Na vakcinaciju potrebno je poneti zdravstvenu knjižicu, ličnu kartu i sertifikat o prethodnoj vakcinaciji ako se radi o II ili III dozi (obavezno)

Građani se raspoređuju na tri punkta, dva u prepodnevnoj i jedan u popodnevnoj smeni. Zakazani pacijenti (sa datumom i satnicom dolaska na vakcinaciju) imaju prednost nad nezakazanim pacijentima. Treće doze vakcine se ne zakazuju, a poruka koja je prosleđena pacijentu od strane e-uprave samo je obaveštenje da je pacijent stekao pravo na treću dozu, NIJE zakazan termin.

Vakcinacija protiv sezonskog gripa sprovodi izabrani lekar u reonskoj ambulanti a eventualno i na vakcinalnom punktu za masovnu vakcinaciju. Protiv gripa na raspolaganju su trovalentna vakcina TorVaxFlu (za mlađe od 65 godina) i četvorovalentna vakcina Vaxigrip Tetra.

Telefon za informacije je 023/563-020 i 023/561-172

 

19.01.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 10
 • II doza 15
 • III doza 62
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 87 lica, prosečno po lekaru 44 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na puntovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 1 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4218 doze)

 

18.01.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 6
 • II doza 18
 • III doza 50
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 74 lica, prosečno po lekaru 37 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na puntovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1023 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 2 (ukupno  4218 doze)

 

17.01.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 13
 • II doza 20
 • III doza 60
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 93 lica, prosečno po lekaru 46 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na puntovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1023 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4216 doze)

 

16.01.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 7
 • II doza 17
 • III doza 20
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 44 lica, prosečno po lekaru 22 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na puntovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1023 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4216 doze)

 

15.01.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 12
 • II doza 39
 • III doza 65
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 95 lica, prosečno po lekaru 47 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 21 (Melenci)

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na puntovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1023 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 00 (ukupno  4216 doze)

 

14.01.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 10
 • II doza 16
 • III doza 92
 • grip 1 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 93 lica, prosečno po lekaru 46 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na puntovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1023 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 5 (ukupno  4216 doze)

 

13.01.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 9
 • II doza 11
 • III doza 61
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 81 lica, prosečno po lekaru 27 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na puntovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1023 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 4 (ukupno  4206 doze)

 

12.01.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 16
 • II doza 22
 • III doza 94
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 114 lica, prosečno po lekaru 28 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 18

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na puntovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1023 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 9 (ukupno  4202 doze)

 

11.01.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 11
 • II doza 19
 • III doza 76
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 106 lica, prosečno po lekaru 26 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na puntovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 2 (ukupno 1023 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 10 (ukupno  4193 doze)

 

10.01.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 19
 • II doza 21
 • III doza 87
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 127 lica, prosečno po lekaru 32 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na puntovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 2 (ukupno 1021 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 5 (ukupno  4183 doze)

 

9.01.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 2
 • II doza 9
 • III doza 18
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 29 lica, prosečno po lekaru 14 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na puntovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1019 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4178 doze)

 

8.01.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 9
 • II doza 17
 • III doza 59
 • grip 2 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 85 lica, prosečno po lekaru 43 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na puntovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1019 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4178 doze)

 

6.01.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 11
 • II doza 19
 • III doza 82
 • grip 20 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 112 lica, prosečno po lekaru 24 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 14

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na puntovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 5 (ukupno 1019 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 2 (ukupno  4178 doze)

 

5.01.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 18
 • II doza 12
 • III doza 126
 • grip 2 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 158 lica, prosečno po lekaru 39 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na puntovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1014 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 10 (ukupno  4176 doze)

 

4.01.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 18
 • II doza 12
 • III doza 126
 • grip 2 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 158 lica, prosečno po lekaru 39 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na puntovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1014 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 8 (ukupno  4166 doze)

 

3.01.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 5
 • II doza 30
 • III doza 58
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 93 lica, prosečno po lekaru 23 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na puntovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1014 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4158 doze)

 

Vakcinacija – Decembar 2021

Vakcinacija – Novembar 2021