Vakcinacija

Vakcinacija protiv CoVid-19 virusa vrši se u zgradi stare Specijalističke, radnim danima od 8 do 16 časova.

Na raspolaganju su vakcine proizvođača BioNTech Pfizer i Sinofarm (kineska), za sve tri doze. 

Na vakcinaciju potrebno je poneti zdravstvenu knjižicu, ličnu kartu i sertifikat o prethodnoj vakcinaciji ako se radi o II ili III dozi (obavezno)

Građani se raspoređuju na tri punkta, dva u prepodnevnoj i jedan u popodnevnoj smeni. Zakazani pacijenti (sa datumom i satnicom dolaska na vakcinaciju) imaju prednost nad nezakazanim pacijentima. Treće doze vakcine se ne zakazuju, a poruka koja je prosleđena pacijentu od strane e-uprave samo je obaveštenje da je pacijent stekao pravo na treću dozu, NIJE zakazan termin.

Vakcinacija protiv sezonskog gripa sprovodi izabrani lekar u reonskoj ambulanti a eventualno i na vakcinalnom punktu za masovnu vakcinaciju. Protiv gripa na raspolaganju su trovalentna vakcina TorVaxFlu (za mlađe od 65 godina) i četvorovalentna vakcina Vaxigrip Tetra.

Telefon za informacije je 023/563-020 i 023/561-172.

 

10.10.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 0
 • II doza 0
 • III doza 2
 • IV doza 7
 • grip 24 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 33 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na punktovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Tor-Vax-Flu vakcina – 101 
 • Vaxigrip tetra vakcina – 1618

 

07.10.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 1
 • II doza 0
 • III doza 3
 • IV doza 6
 • grip 24 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 30 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na punktovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Tor-Vax-Flu vakcina – 84 
 • Vaxigrip tetra vakcina – 1337

 

06.10.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 0
 • II doza 0
 • III doza 0
 • IV doza 2
 • grip 18 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 20 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na punktovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Tor-Vax-Flu vakcina – 70 
 • Vaxigrip tetra vakcina – 992

 

05.10.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 0
 • II doza 0
 • III doza 0
 • IV doza 9
 • grip 29 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 38 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na punktovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Tor-Vax-Flu vakcina – 42 
 • Vaxigrip tetra vakcina – 618

 

04.10.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 0
 • II doza 0
 • III doza 0
 • IV doza 9
 • grip 29 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 38 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na punktovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Tor-Vax-Flu vakcina – 42 
 • Vaxigrip tetra vakcina – 618

 

03.10.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 0
 • II doza 0
 • III doza 0
 • IV doza 0
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 0 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na punktovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 
 • Četvorovalentna vakcina – 0

 

30.09.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 1
 • II doza 0
 • III doza 0
 • IV doza 6
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 7 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na punktovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 
 • Četvorovalentna vakcina – 0

 

29.09.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 0
 • II doza 0
 • III doza 1
 • IV doza 5
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 6 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na punktovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 
 • Četvorovalentna vakcina – 0

 

28.09.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 0
 • II doza 1
 • III doza 0
 • IV doza 2
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 3 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na punktovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 
 • Četvorovalentna vakcina – 0

 

27.09.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 1
 • II doza 0
 • III doza 0
 • IV doza 7
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 8 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na punktovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 
 • Četvorovalentna vakcina – 0

 

26.09.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 1
 • II doza 1
 • III doza 0
 • IV doza 8
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 10 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na punktovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 
 • Četvorovalentna vakcina – 0

 

23.09.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 0
 • II doza 0
 • III doza 0
 • IV doza 8
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 8 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na punktovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 
 • Četvorovalentna vakcina – 0

 

22.09.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 0
 • II doza 0
 • III doza 0
 • IV doza 9
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 9 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na punktovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 
 • Četvorovalentna vakcina – 0

 

21.09.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 1
 • II doza 1
 • III doza 2
 • IV doza 2
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 6 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na punktovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 
 • Četvorovalentna vakcina – 0

 

20.09.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 0
 • II doza 0
 • III doza 0
 • IV doza 1
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 1 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na punktovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 
 • Četvorovalentna vakcina – 0

 

19.09.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 0
 • II doza 0
 • III doza 3
 • IV doza 15
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 18 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na punktovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 
 • Četvorovalentna vakcina – 0

 

16.09.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 1
 • II doza 0
 • III doza 1
 • IV doza 9
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 11 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na punktovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 
 • Četvorovalentna vakcina – 0

 

15.09.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 0
 • II doza 0
 • III doza 1
 • IV doza 18
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 19 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na punktovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 
 • Četvorovalentna vakcina – 0

 

14.09.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 0
 • II doza 0
 • III doza 1
 • IV doza 7
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 8 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na punktovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 
 • Četvorovalentna vakcina – 0

 

13.09.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 0
 • II doza 0
 • III doza 1
 • IV doza 11
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 12 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na punktovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 
 • Četvorovalentna vakcina – 0 

 

12.09.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 0
 • II doza 0
 • III doza 1
 • IV doza 18
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 19 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na punktovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4124 doze)

 

09.09.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 0
 • II doza 0
 • III doza 1
 • IV doza 13
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 14 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na punktovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4124 doze)

 

08.09.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 0
 • II doza 0
 • III doza 1
 • IV doza 13
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 14 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na punktovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4124 doze)

 

07.09.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 0
 • II doza 1
 • III doza 0
 • IV doza 8
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 9 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na punktovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4124 doze)

 

06.09.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 0
 • II doza 0
 • III doza 0
 • IV doza 9
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 9 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na punktovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4124 doze)

 

05.09.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 2
 • II doza 0
 • III doza 4
 • IV doza 23
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 29 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na punktovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4124 doze)

 

02.09.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 1
 • II doza 2
 • III doza 7
 • IV doza 11
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 21 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na punktovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4124 doze)

 

01.09.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 0
 • II doza 0
 • III doza 0
 • IV doza 3
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 3 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na punktovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4124 doze)

 

31.08.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 1
 • II doza 0
 • III doza 1
 • IV doza 8
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 10 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na punktovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4124 doze)

 

30.08.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 1
 • II doza 0
 • III doza 1
 • IV doza 17
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 19 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na punktovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4124 doze)

 

29.08.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 0
 • II doza 0
 • III doza 1
 • IV doza 12
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 13 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na punktovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4124 doze)

 

26.08.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 0
 • II doza 1
 • III doza 2
 • IV doza 21
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 24 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na punktovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4124 doze)

 

25.08.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 0
 • II doza 0
 • III doza 2
 • IV doza 29
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 31 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na punktovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4124 doze)

 

24.08.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 1
 • II doza 1
 • III doza 2
 • IV doza 36
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 40 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na punktovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4124 doze)

 

23.08.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 0
 • II doza 0
 • III doza 3
 • IV doza 21
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 24 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na punktovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4124 doze)

 

22.08.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 1
 • II doza 2
 • III doza 5
 • IV doza 46
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 54 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na punktovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4124 doze)

 

19.08.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 0
 • II doza 0
 • III doza 0
 • IV doza 26
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 26 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na punktovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4124 doze)

 

18.08.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 0
 • II doza 0
 • III doza 1
 • IV doza 39
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 40 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na punktovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4124 doze)

 

17.08.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 1
 • II doza 0
 • III doza 3
 • IV doza 30
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 34 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na punktovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4124 doze)

 

16.08.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 0
 • II doza 0
 • III doza 1
 • IV doza 44
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 45 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na punktovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4124 doze)

 

15.08.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 0
 • II doza 1
 • III doza 1
 • IV doza 65
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 67 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na punktovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4124 doze)

 

12.08.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 0
 • II doza 1
 • III doza 7
 • IV doza 42
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 50 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na punktovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4124 doze)

 

11.08.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 0
 • II doza 0
 • III doza 5
 • IV doza 53
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 58 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na punktovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4124 doze)

 

10.08.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 3
 • II doza 1
 • III doza 3
 • IV doza 44
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 51 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na punktovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4124 doze)

 

09.08.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 0
 • II doza 1
 • III doza 7
 • IV doza 59
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 67 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na punktovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4124 doze)

 

08.08.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 0
 • II doza 1
 • III doza 4
 • IV doza 53
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 58 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na punktovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4124 doze)

 

04.08.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 1
 • II doza 0
 • III doza 1
 • IV doza 32
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 34 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na punktovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4124 doze)

 

04.08.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 0
 • II doza 1
 • III doza 3
 • IV doza 67
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 71 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na punktovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4124 doze)

 

03.08.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 1
 • II doza 3
 • III doza 6
 • IV doza 61
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 71 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na punktovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4124 doze)

 

02.08.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 0
 • II doza 1
 • III doza 7
 • IV doza 61
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 69 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na punktovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4124 doze)

 

01.08.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 2
 • II doza 0
 • III doza 5
 • IV doza 82
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 89 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na punktovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4124 doze)

 

29.07.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 1
 • II doza 1
 • III doza 0
 • IV doza 55
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 57 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na punktovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4124 doze)

 

28.07.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 0
 • II doza 1
 • III doza 2
 • IV doza 43
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 46 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na punktovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4124 doze)

 

27.07.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 0
 • II doza 1
 • III doza 0
 • IV doza 38
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 39 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na punktovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4124 doze)

 

26.07.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 0
 • II doza 0
 • III doza 2
 • IV doza 37
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 39 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na punktovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4124 doze)

 

25.07.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 0
 • II doza 0
 • III doza 0
 • IV doza 30
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 30 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na punktovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4124 doze)

 

22.07.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 0
 • II doza 1
 • III doza 3
 • IV doza 15
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 19 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na punktovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4124 doze)

 

21.07.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 0
 • II doza 1
 • III doza 3
 • IV doza 15
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 19 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na punktovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4124 doze)

 

20.07.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 1
 • II doza 0
 • III doza 2
 • IV doza 25
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 28 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na punktovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4124 doze)

 

19.07.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 0
 • II doza 0
 • III doza 3
 • IV doza 31
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 34 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na punktovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4124 doze)

 

18.07.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 3
 • II doza 1
 • III doza 1
 • IV doza 22
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 24 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na punktovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4124 doze)

 

15.07.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 2
 • II doza 0
 • III doza 9
 • IV doza 6
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 17 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na punktovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4124 doze)

 

14.07.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 1
 • II doza 1
 • III doza 1
 • IV doza 12
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 15 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na punktovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4124 doze)

 

13.07.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 4
 • II doza 0
 • III doza 3
 • IV doza 31
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 38 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na punktovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4124 doze)

 

12.07.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 0
 • II doza 0
 • III doza 3
 • IV doza 12
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 15 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na punktovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4124 doze)

 

11.07.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 3
 • II doza 1
 • III doza 10
 • IV doza 16
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 30 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na punktovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4124 doze)

 

07.07.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 0
 • II doza 0
 • III doza 1
 • IV doza 12
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 13 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na punktovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4124 doze)

 

06.07.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 2
 • II doza 0
 • III doza 6
 • IV doza 14
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 22 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na punktovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4124 doze)

 

05.07.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 1
 • II doza 0
 • III doza 1
 • IV doza 10
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 12 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na punktovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4124 doze)

 

04.07.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 0
 • II doza 0
 • III doza 6
 • IV doza 12
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 18 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na punktovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4124 doze)

 

01.07.2022.

Ukupno vakcinisano lica protiv CoVid-19 i gripa:

 • I doza 1
 • II doza 0
 • III doza 4
 • IV doza 5
 • grip 0 doza

Ukupno pregledano na vakcinalnom punktu 10 lica.

Vakcinacija nepokretnih lica – 0

Vakcinacija u naseljenom mestu – 0

Vakcinacija lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite – 0

Vakcinacija državljana Republike Kine – 0

Vakcinisani građani protiv gripa na punktovima u zdravstvenim ambulantama:

 • Trovalentna vakcina – 0 (ukupno 1024 doze)
 • Četvorovalentna vakcina – 0 (ukupno  4124 doze)

 

Vakcinacija – Jun 2022

Vakcinacija – Maj 2022

Vakcinacija – April 2022

Vakcinacija – Mart 2022

Vakcinacija – Februar 2022

Vakcinacija – Januar 2022

Vakcinacija – Decembar 2021

Vakcinacija – Novembar 2021

 

 

Scroll to Top