SVETSKI DAN BEZ DUVANA – 31. MAJ 2017. GODINE

SVETSKI DAN BEZ DUVANA – 31. MAJ 2017. GODINE

Svake godine ovaj datum se na globalnom nivou obeležava pod drugim sloganom kako bi se skrenula pažnja na brojne štetnost upotrbe duvana i njegove posledice, a slogan ovogodišnje kampanje je „Duvan – pretnja razvoju“.

Akcije na sprečavanju upotrebe duvana treba da pomognu zemljama u prevenciji miliona obolelih od bolesti koje su posledica upotrebe duvana

Ciljevi kampanje SZO: “Svetski dan bez duvana 2017. godine” su:

  • Naglašavanje veze između upotrebe duvanskih proizvoda, kontrole duvana i održivog razvoja;
  • Poziv vladama da implementiraju stroge mere kontrole duvana koje uključuju zabranu reklamiranja duvana, povećeanje taksi na cigarete i obezbeđivanje nepušačkih zona na javnim mestima i mestima gde ljudi rade;
  • Podsticanje zemalja da uključe kontrolu duvana u svoje nacionalne odgovore na UN ciljeve održivog razvoja do 2030 godine;
  • Podsticanje šire javnosti i partnersko učešće u nacionalnim, regionalnim i globalnim naporima da se razvije i implementiraju razvojne strategije i planovi i postignu utvrđeni ciljevi u aktivnostima kontrole duvana;
  • Ukazivanje na to kako pojedinci mogu doprineti održivom društvu bez duvanskog dima, bilo tako što nikada neće započeti sa upotrebom duvana, bilo tako što će se odviknuti.

Pušenje duvana ubije više od 7 miliona ljudi godišnje i košta više od 1,4 triliona US$ zbog potrebne nege usled oboljevanja i smanjene produktivnosti ljudi. Duvan je štetan po našu okolinu, kako zbog velike količine pesticide potrebnih za njegovo gajenje, tako i zbog više od 7000 otrova koji se emituju u okolinu pušenjem duvana, među kojima su i humane kancerogene materije. Oko 30-40% otpada u urbanisam sredinama čine upravo opušci od cigareta.

Scroll to Top