SMS SISTEM OBAVEŠTAVANJA IZ SAVETOVALIŠTA ZA ŽENE

SMS SISTEM OBAVEŠTAVANJA IZ SAVETOVALIŠTA ZA ŽENE

Od septembra 2017. u Savetovalištu za žene počinje sa radom novi sistem obaveštavanja putem SMS poruka, o rezultatima PAP brisa uzetog u okviru skrining programa ranog otkrivanja karcinoma grlića materice.

SMS poruka biće prosleđena u periodu od 3 do 4 nedelje od datuma uzimanja PAP brisa, isključivo onim ženama čiji je nalaz PAP brisa uredan i ne zahteva terapiju ili dodatnu dijagnostiku.

Žene kojima je potrebna terapija ili dodatna dijagnostika biće obaveštene direktnim telefonskim pozivom od strane medicinske sestre Savetovališta za žene, u kojem će im biti preciziran termin za posetu kod izabranog ginekologa.

Žene koje nisu ostavile podatak o broju telefona na koji mogu biti kontaktirane od strane Doma zdravlja-Savetovališta za žene, neophodno je da se same informišu o svom rezultatu pozivanjem na broj 023/564-532 ili ličnim dolaskom.

Scroll to Top