PRVA POSETA I PODRŠKA PATRONAŽNE SESTRE

Rad polivalentne patronažne službe je organizovan tako što svaka patronažna sestra ima svoj mikroreon koji obuhvata pet do šest hiljada stanovnika. Dom zdravlja “ Dr Boško Vrebalov” ima polivalentnu patronažnu službu, što znači stručni kadar koji pokriva populaciju svih generacija: trudnica, trudnica pod rizikom, porodilja i novorođenče, odojče, odojče pod rizikom, malo dete, predškolsko dete, osobe preko 65 godina, osobe sa invaliditetom i obolela lica.

U Nacionalnom program zdravstvene zaštite žena, dece i omladine predviđena je kućna poseta patronažne sestre porodilji i novorođenčetu neposredno po izlasku iz porodilišta. Zato prodilišta u Srbiji imaju obavezu da od porodilja uzmu tačnu adresu na kojoj će  biti po izlasku iz porodilišta i broj telefona. U Zrenjaninu te podatke preuzima telefonsko savetovalište “Deca Srbije” i dežurna patronažna sestra poziva porodilju, poželi joj dobrodošlicu kući sa bebom, proveri adresu i najavi dolazak patronažne sestre. Kada proveri adrese, E-mailom dostavlja podatke patronažnim službama svih pet Domova zdravlja. Broj Telefonskog savetovališta “Deca Srbije”  023/511-503 je na raspolaganju za sva pitanja vezana za trudnoću i decu od rođenja do šeste godine života od 7 – 20h svakog dana u godini.

Roditeljstvo je veština koja se uči a koliko je komplikova najviše se oseti prvog dana kada novorođenče stigne kući. Da bi taj prvi dan bio lakši, a roditelji stekli neophodnu sigurnost, pomaže patronažna sestra. Ona dolazi u toku 24 sata po izlasku iz porodilišta i tokom ove posete dogovara dinamiku naredne četiri posete.

Prva poseta traje oko devedeset minuta. Za to vreme patronažna sestra obradi pupčanu ranu, pokaže majci kako se novorođenče kupa i održava higijena čula i genitalnih organa, kao se oblači…  U sledećoj poseti majka ili otac samostalno kupaju bebu a patronažna sestra je tu da strpljivo objasni i ohrabri roditelje da samostalno obavljaju ovaj deo posla. Da bi dojenje bilo uspešno, patronažna sestra postavlja bebu na dojku i posmatra kako se odvija taj čin. Dok je u porodici, sestra prati odnos majke i bebe, kao i cele porodice, pokazuje šta je važno i postepeno otklanja uočene nepravilnosti, odnosno pomaže da roditelji pravilno neguju svoju bebu i uživaju bez bojazni i nepotrebnog stresa.

Savetima o ishrani, fizičkoj aktivnosti, zanačaju redovnih kontrola kod izabranog ginekologa patronažna sestra utiče  na unapređenje i očuvanje zdravlja majke.

Ponekad je potrebno da se porodica poveže sa nekom od službi Doma zdravlja, Centrom za socijalni rad ili sa odgovarajućom službom lokalne zajednice – što, takođe, radi patronažna sestra.

Ona i nakon pete posete nastavlja da obilazi porodicu. Standardi je obavezuju na još dva obilaska u toku godine, mada istraživanja pokazuju da su ovakve posete i češće. Često, između porodice i patronažne sestre uspostavi se poverenje, tako da na njenu savetodavnu pomoć računaju i ostali članovi porodice, a ne samo mama i beba.

Scroll to Top