PREVENCIJA RAKA GRLIĆA MATERICE

Rak grlića materice se razvija tokom dužeg vremenskog perioda, od 5 do 10 godina, što omogućava njegovo blagovremeno otkrivanje pre nego što postane invazivan i počne da se širi.

Iako je rak grlića materice izlečiv u ranoj fazi, u svetu svake godine preko pola miliona žena umire od ovog oboljenja. Glavni problem je u tome što tek svaka peta žena odlazi na redovne ginekološke preglede, gde se i mogu otkriti promene na grliću materice pre nego što poprime maligni karakter.

Najvažnije preventivne mere za ovu bolest su:

  • Stvaranje navike da se kod ginekologa odlazi redovno, barem jednom godišnje
  • Da se redovno radi Papanikolau test i kolposkopski pregled
  • Da se izbegava često menjanje seksualnih partnera
  • Da se blagovremeno i adekvatno leče genitalne infekcije.
  • Da se odazovu na poziv za skrining.

Skrining je masovno pozivanje ciljne populacije bez simptoma na testiranje i tumačenje testova sa ciljem da se identifikuju osobe pod visokim rizikom za nastanak maligne bolesti, praćeno kontrolom kvaliteta i izveštavanjem. Skrining omogućava ne samo otkrivanje raka grlića materice u ranoj fazi, već i otkrivanje prekanceroznih promena, čijim se uklanjanjem sprečava nastanak malignih promena. Organizovani skrining program je za žene koje nemaju nikakve simptome. Važno je da niste u fazi krvarenja kada idete na testiranje. Pored toga, nekoliko dana pre testiranja ne treba imati seksualne odnose i ne treba koristiti vaginalete. Ako imate bilo koje simptome koji vas brinu, kao što je pojava krvarenja koje nije vezano za menstrualni ciklus, bolove ili bilo koje smetnje trebali bi da odete kod vašeg ginekologa.

Scroll to Top