NOVA SARADNJA ŠKOLE “9. MAJ” I SAVETOVALIŠTA ZA MLADE

NOVA SARADNJA ŠKOLE “9. MAJ” I SAVETOVALIŠTA ZA MLADE

Deca škole “9. maj” od ove godine biće uključena u organizovani seminar Savetovališta za mlade sa temom “Sačuvajmo zdravlje”. Ukoliko taj seminar bude dobro prihvaćen od strane dece u planu je i organizovanje seminara na temu “Pravilne ishrane”

U Savetovalištu za mlade zrenjaninskog Doma zdravlja sa novom školskom godinom počine i nova sezona tematskih seminara. Seminari se održavaju po tačno utvrđenom godišnjem planu i u dogovoru sa osnovnim i srednjim školama opštine Zrenjanin. Ove godine po prvi put u sistem seminara i radionica uključena je i škola “9. maj” Zrenjanin.

Tokom godine Savetovalište organizuje četiri seminara obuhvatajući teme koje najviše interesuju mlade osnovnog i srednjoškolskog uzrasta. Svi seminari se održavaju po principu radionica prilagodjenih uzrastu dece. Teme seminara:

  • Sačuvajmo zdravlje”, namenjeno deci srednjih škola
  • Pravilna ishrana” organizovana za decu sedmog razreda osnovnih škola
  • Prevencija zloupotrebe psihoaktivnih supstanci” za decu srednjih škola
  • Prevencija zanemarivanja i zlostavljanja mladih” takođe za srednjoškolsku decu.

“Za decu iz škole “9. maj” ove godine biće organizovan seminar “Sačuvajmo zdravlje” i ako to bude dobro prihvaćeno od strane dece u planu nam je da od naredne godine organizujemo i seminar “Pravilne ishrane” za decu te škole. Učenici škole “9. maj” do sada su dolazili u Savetovalište za mlade samo kada su to potrebe nalagale ali do sada nisu bili uključeni u ovaj naš sistem kontinuiranih radionica. Očekujem da će prva predavanja dobro proći jer su deca iz ove škole već upoznata sa temom i imaju neko predznanje o tome kako sačuvati zdravlje”, rekla je Ivana Golušin, vodeća sestra Savetovališta za mlade.

Za decu osnovnih škola osim radionica organizovana su i kratka tematska predavanja koja im se prezentuju preko video bima u okviru redovnih sistematskih pregleda na koje dolaze u Školski dispanzer zrenjaninskog Doma zdravlja. Deci petog razreda namenjena je tema alkoholizam, šestaci se edukuji o pubertetu i internet zavisnosti, sedmaci o psihoaktivnim supstancama, a osmaci uče o pravilnom sedenju za računarom.

Savetovalište za mlade ne obavlja samo ovakav grupni rad, svako dete može na sopstveni inicijativu ili na preporuku pedijatra, psihologa, pedagoga ili nastavnika doći u Savetovalište i sa njim će biti urađen individualan rad u zavisnosti od potrebe.

Scroll to Top