NEDELJA IMUNIZACIJE

Nеdeljа imunizаciје obeležava se od 23.4.2018. do 29.4.2018. gоdinе sa opštim ciljem јаčаnja uvеrеnjа о pоtrеbi zаštitе svакоg dеtеtа/оsоbе оd bоlеsti које sе mоgu sprеčiti vакcinаciјоm, sа pоsеbnim акcеntоm nа dеcu iz tеšко dоstupnih vulnеrаbilnih i mаrginаlizоvаnih grupа, којi је inicirаlа Svetska zdravstvena organizacija u окtоbru 2005. gоdinе, а u čiје оbеlеžаvаnjе sе uкljučilа Srbiја оd pоčеtка.

Imunizacija je jednostavan, bezbedan i efikasan način da zaštitite svoje dete od određenih bolesti.

Posledice ovih bolesti su daleko teže od eventualnih neželjenih posledica imunizacije!

„Vakcinacija je individualno pravo, a kolektivna odgovornost”

Cilj sistematske obavezne imunizacije je dostići i održati 95% i viši obuhvat programom obavezne imunizacije na nivou celokupne populacije dece koju prema Kalendaru treba vakcinisati (sva deca, svim vakcinama, bez demografskih, teritorijalnih i socijalnih razlika), radi sprečavanja obolevanja, mogućih komplikacija koje zahtevaju bolničko lečenje (od kojih neke ostavljaju trajna oštećenja) i smrtnih ishoda.

Uzrast u kome se preporučuje vakcinacija izabran je tako da vaše dete na najbolji mogući način i najranije moguće bude zaštićeno od određenih bolesti. Ako imate bilo kakve nedoumice ili pitanja u vezi sa imunizacijom popričajte o njima sa lekarom vašeg deteta.

Imunizacijom protiv zaraznih bolesti sačuvano je više života nego ijednom drugom intervencijom za zaštitu zdravlja, ukoliko se izuzme snabdevanje higijenski ispravnom vodom za piće.

Svako dete ima pravo da ne oboli od bolesti čija je prevencija moguća imunizacijom!

Vakcine jačaju detetovu sposobnost odbrane od bolesti, tako što mu pomažu da razvije antitela protiv njihovih uzročnika.

U prethodnim godinama zemlje Evropskog regiona su suočene sa epidemijama malih boginja, rubele, zaušaka koje se javljaju kod osetljive populacije koja nije vakcinisana ili nije vakcinisana na vreme. Kako zarazne bolesti ne poznaju granice, epidemije se šire iz zemlje u zemlju.

Imunizacija mora biti prioritet jer:

  • Spašava živote
  • Osnovno je pravo, ali nije dostupno svima
  • Epidemije predstavljaju ozbiljne pretnje
  • Zarazne bolesti mogu da izazovu smrtni ishod
  • Zаrаznе bоlеsti sе mоgu коntrоlisаti i оdstrаniti
  • Imunizаciја је isplаtivа јаvnоzdrаvstvеnа mеrа
  • Dеci u zdrаvstvеnim sistеmimа trеbа оbеzbеditi bеzbеdnu, еfекtivnu, dоstupnu i еfiкаsnu vакcinu.

OBEZBEDITE SVOM DETETU ZDRAV POČETAK ŽIVOTA – VAKCINIŠITE GA NA VREME!

Scroll to Top