KAKO PRAVILNO POZVATI 194

KAKO PRAVILNO POZVATI 194

Buduci da ljudi nisu informisani kako pravilno treba pozvati Službu hitne medicinske pomoći, nailazimo na mnogobrojne probleme sa sagovornicima i pacijentima čime se otežava rad ove Službe i pacijen dovodi u još kritičnije stanje. Kako bi izbegli nesuglasice i nejasnoće tokom poziva i nepotrebna objašnjavanja, sačinjeno je uputstvo kako pravilno pozvati SHMP na broj 194 i to uputstvo važi za sve službe ove vrste na teritoriji Srbije.

 Pravilno upućen poziv hitnoj pomoći:

  • predstavite se
  • osnovne tegobe (kratko opisati na šta se bolesnik žali  i od kada tegobe traju)
  • ako se radi o povredi, okolnosti povredjivanja (šta se desilo, koji deo tela je povredjen)
  • ime i prezime, kao i starost pacijenta (ako je nepoznata osoba približna starost i pol)
  • ako se radi o saobraćajnoj nesreći – približan broj povredjenih
  • tačna adresa (ako je zgrada, broj ulaza, sprat, broj stana, ako je na javnom mestu poznati orijentir –  što tačnija lokacija)
  • ostavite svoj broj telefona sa kojeg zovete ako su potrebne dodatne informacije
  • nemojte prekidati vezu dok dispečer razgovara sa vama
  • strpljivo odgovarajte na postavljena pitanja, ona pomažu u donošenju prave odluke o trijaži
  • trudite se da budete smireni i da govorite razgovetno

Urgentna ekipa na intervenciju izlazi sa sirenom i rotacionim plavim svetlom – obeležja da se radi o kritično obolelom pacijentu i molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ova obeležja I da nam ustupe prvenstvo prolaza.

 

 

Scroll to Top