2014. godina

Usluge mobilne telefonije JNMV 17-14

Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Nabavka računara, prenosnih računara i štampača

Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Internet usluge - usluga pristupa internetu JNMV 13-14

Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Nabavka materijala za čistoću JN MV 12/14

Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Reagensi za biohemijski aparat Dimension RXL JN PP 5-14

Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

PP 6/14 - NABAVKA REAGENASA ZA HEMATOLOŠKI BROJAČ BECKMAN COULTER HmX/Al

Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Javna nabavka male vrednosti br. 18-14 - usluge ispitivanja radnih uslova

Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Lož ulje JN OP 9/14

Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

REAGENSI ZA BIOHEMIJSKI ANALIZATOR BECKMAN COULTER AU 480, broj nabavke PP 7-14

Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Javna nabavka male vrednosti broj 16-14 - ODRŽAVANJE RAČUNARSKE OPREME

Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Javna nabavka tehničkog materijala MV 11-14

Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

UGALJ I DRVA (JN MV)

Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Javne nabavke CELL DYN

Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Stomatološki materijal 7-14

Dokumentaciju možete preuzeti ovde. 

Održavanje integralnog informacionog sistema po modularnom principu 3-14 (JN PP)

Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Glukoza test trake za aparate Accutrend Plus 2-14 (JN PP)

Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Benzin 1-14 (JN PP)

Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Ampulirani lekovi - set B (JN PP)

Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Vozila 3-14 (JN OP)

Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Test trake za okultno krvarenje iz stolice 5-14 (JN OP)

Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Medicinska sredstva 4-14 (JN OP)

Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Laboratorijski materijal 2-14 (JN OP)

Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Ampulirani lekovi - set B 1-14 (JN OP)

Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Dezinfekciona sredstva 6-14

Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Kancelarijski materijal 1-14 JN - MV

Dokumentaciju možete preuzeti ovde. 

Održavanje stomatološke opreme 2-14 JN - MV

Dokumentaciju možete preuzeti ovde. 

Održavanje vozila 5-14 - obustavljeno

Dokumentaciju možete preuzeti ovde. 

Održavanje vozila 8-14

Dokumentaciju možete preuzeti ovde. 

Potrošni materijal za vozila 6-14

Dokumentaciju možete preuzeti ovde. 

Stomatološka oprema 3-14

Dokumentaciju možete preuzeti ovde. 

Uniforme i klompe 4-14

Dokumentaciju možete preuzeti ovde. 

Usluge tretmana infektivnog otpada 7-14

Dokumentaciju možete preuzeti ovde. 

 

Scroll to Top