2015. godina

Otvoreni postupak, broj 9-15 - stomatološki materijal

Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Otvoreni postupak, broj JN OP 12-15 - reagensi za hematološki brojač SIEMENS ADVIA 2120

Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Nabavka drva i uglja MV 6/15

Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Nabavka medicinskih sredstava u pregovaračkom postupku - broj PP 5-15 - medicinska sredstva - rivanol

Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Nabavka dobara - medicinska sredstva - tubusi, broj PP 4-15

Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Javna nabavka štampanih obrazaca MV 10-14

Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Nabavka prirodnog gasa - OP 2/15

Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Nabavka laboratorijskog materijala, broj JN OP 4/15

Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Nabavka dezinfekcionih sredstava, JN OP 8-15

Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Održavanje integralnog informacionog sistema po modularnom principu - PP 2-15

Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Nabavka benzina i euro-dizela , broj OP 5-15

Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Usluge tretmana infektivnog otpada JNMV 4-15

Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Prirodni gas, broj OP 6-15

Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Nabavka - otvoreni postupak, broj 3-15 - nabavka medicinskih sredstava

Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Nabavka ampuliranih lekova i rastvora broj OP 1/15

Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Rezervni delovi i usluge održavanja stomatološke opreme - JN MV 3/15

Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Nabavka male vrednosti broj 2/15 - usluge KASKO osiguranja motornih vozila i autoodgovornosti

Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Nabavka kancelarijskog materijala, broj 1/15

Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Scroll to Top