Javne nabavke u toku

Javna nabavka male vrednosti Broj MV 13-15 - održavanje računarske opreme

Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Javna nabavka dobara - Materijal za čistoću, oblikovana po partijama; broj JNMV 11-15

Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Nabavka male vrednosti - 10-15 - internet

Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Lož ulje broj JNOP 13/15

Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

TEHNIČKI MATERIJAL mala vrednost broj 9/15

Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Materijal za čistoću JNMV 8-15

Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

TEHNIČKI MATERIJAL MV 7-15

Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Nabavka prirodnog gasa - PP 3-15

Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Lična zaštitna oprema - JN OP 11-15

Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Pribor za uzorkovanje krvi vakum sistemom, broj JN OP 10-15

Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Medicinska sredstva, oblikovana po partijama JN OP 7-15

Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Nabavka - otvoreni postupak, broj 3/15 - nabavka medicinskih sredstava

Dokumentaciju možete preuzeti ovde.

 

 

Scroll to Top