HEPATITIS A – BOLEST PRLJAVIH RUKU

Hepatitis A (zarazna žutica) je akutna upalna bolest jetre uzrokovana malim RNK virusom koji se prenosi fekalno-oralnim putem. Reč je o prilično zaraznoj bolesti koja se može javiti sporadično ili posebno u uslovima pogoršanja sanitarnih prilika, nakon poplava i drugih prirodnih katastrofa i epidemijskih pojava.

U prenošenju virusa hepatitisa A osnovnu ulogu ima feko-oralni put prenosa (bolest „prljavih ruku“). Kontaktni put prenosa uslovljen je prisutnošću sveže fekalne kontaminacije na jagodicama prstiju, pa je tako prenos znatno olakšan kod onih osoba koji ne peru ruke sapunom. Deca su najpodložnija ovoj zarazi, tada je zarazna bolest obično blažeg oblika i kraće traje.
Pojava virusa zavisi o sanitarnom stanju okoline, higijenskim navikama i veličini grupa u bliskom kontaktu (npr. vrtići, škole, porodice i sl.).

Bolest se može preneti i zagađenom vodom i zagađenim hranom. Obično se radi o namirnicama koje ne prolaze termičku obradu ili je ona nedovoljna, odnosno, zagađenje nastaje nakon dodatnih manipulacija (stoga je važno kontrolisati osobe koje rade sa hranom). Čovek je jedini rezervoar virusa hepatitisa A, oboleli može da zarazi druge osobe u fazi inkubacije i u akutnoj fazi bolesti.

Prevencija

Osnovna prevencija hepatitisa A ista je kao i kod drugih crevnih oboljenja, tj. stvaranje uslova za redovno sprovođenje mera lične higijene i higijene okoline (pranje ruku, pravilno odlaganje otpadnih materija, osiguranje zdravstveno ispravne vode i hrane).

Bolest se može sprečiti i vakcinisanjem koje se preporučuje: putnicima u endemska područja, medicinskom osoblju, osoblju i štićenicima u centrima celodnevne nege, osobama koje učestvuju u procesu proizvodnje hrane, osobama koje rade u komunalnim poduzećima (na poslovima odvoza đubreta i poslovima vezanim za kanalizaciju), osobama s nekim hroničnim bolestima jetre.
Takođe, vakcinisanje protiv hepatitisa A preporučuje se i homoseksualcima, te intravenskim ovisnicima o opojnim drogama. Osobama koje žive u domaćinstvu s obolelima kao i osobama koje su u seksualnom kontaktu sa zaraženim, preporučuje se vakcinisanje od hepatitisa A – postekspozicijska profilaksa dve nedelje od izloženosti zarazi.

Scroll to Top