E – RECEPT

U Domu zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ u Zrenjaninu, od utorka, 27. 03. 2018. godine počinje izdavanje elektronskog recepta. Pacijenti koji su na hroničnoj terapiji moći će da u dogovoru sa svojim izabranim lekarom, umesto za dva meseca kao do sada, dobiju terapiju putem obnovljivog eRecepta za dva, tri, četiri, pet ili maksimalnih šest meseci.

Pri prvom dolasku kod izabranog lekara hronični pacijenti će dobiti isti papirni recept kao i do sada, s tim da će na njemu biti upisan i dodatni podatak – broj meseci na koliko se propisuje hronična terapija. Sa ovim receptom pacijenti idu u apoteku i podižu propisanu terapiju za narednih mesec dana. Svaki sledeći mesec, odlaze samo u apoteku (bez ponovnog dolaska kod svog izabranog lekara) i samo sa zdravstvenom knjižicom podižu terapiju za naredni mesec, što će ponavljati zavisno od broja meseci na koliko im je propisan obnovljivi recept.

Prema Pravilniku o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (Sl. glasnik RS 108/2017):

                                                                          Član 3, stav 6

„Lekove propisane na lekarskom receptu, osigurano lice može odjednom da preuzme najviše u količini potrebnoj za jedno ponovljeno izavanja leka, odnosno u količini potrebnoj najviše za 30 dana i to najranije sedam dana pre početka perioda za koji je propisan lek, odnosno najkasnije sedam dana od početka perioda za koji je propisan lek.“

Za sada obnovljivi recepti neće biti dostupni za terapiju koja se odnosi na narkotike i pomagala, kao ni  vojnim osiguranicima.

Tokom protekle nedelje predstavnici Ministarstva zdravlja Republike Srbije održali su obuku u našem Domu zdravlja na koju su bili pozvani zaposleni u apotekama našeg okruga, kako bi spremni dočekali početak implementacije eRecepta. Pacijenti će moći da podižu hroničnu terapiju u svim apotekama našeg okruga, ali i cele zemlje. Apoteke koje izdaju eRecept imaju na svojim vratima i posebnu oznaku u vidu nalepnice kako bi pacijentima bile vidno označene.

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije je počelo sa implementacijom eRecepta 30.11.2017. godine u deset beogradskih domova zdravlja, a do kraja ove kalendarske godine se planira da budu uključeni svi domovi zdravlja u Srbiji, a samim tim će se povećavati i broj uključenih apoteka.

Scroll to Top