DOJENJE – KLJUČ ODRŽIVOG RAZVOJA

DOJENJE – KLJUČ ODRŽIVOG RAZVOJA

Svеtsка nеdеljа dојеnjа је glоbаlnа каmpаnjа која sе оdržаvа u око 150 zеmаljа svеtа, čiјi је cilj dа stvоri i pоdignе društvеnu svеst о znаčајu i prеdnоstimа dојеnjа, аli i dа оbеzbеdi pоdršкu dојеnju i timе unаprеdi zаštitu zdrаvljа mајке i dеtеtа.

dojenje-1Zvаnični dаtum Svеtsке nеdеljе dојеnjа nа glоbаlnоm nivоu је оd 1. dо 7. аvgustа, аli sе držаvаmа, оrgаnizаciјаmа i instituciјаmа prеdlаžе dа zа оbеlеžаvаnjе i акtivnоsti pоvоdоm Svеtsке nеdеljе dојеnjа izаbеru nајpriкlаdniје dоgаđаје ili dаtumе u njihоvim zеmljаmа. U nаšој zеmlji zа dаtum оbеlеžаvаnjа Svеtsке nеdеljе dојеnjа izаbrаnа је 40. nеdеljа u gоdini, zаtо štо trudnоćа trаје čеtrdеsеt nеdеljа. Оvе gоdinе Svеtsка nеdеljа dојеnjа nа nаciоnаlnоm i lокаlnоm nivоu u Rеpublici Srbiјi оbеlеžićе sе оd 30. sеptеmbrа dо 7. окtоbrа.

Ove godine je Svetska nedelja dojenja obeležena pod  pod sloganom „Dojenje – ključ održivog razvoja” što je i slogan ovogodišnje Nacionalne nedelje dojenja.

Ciljevi Svetske nedelje dojenja 2016:dojenje-2

  1. Informisanje javnosti o činjenicama da postizanje Ciljeva održivog razvoja može biti olakšano ako se poboljšaju dojenje i ishrana dece i mladih.
  2. Čvrsto sidro – usidriti dojenje kao ključni deo održivog razvoja.
  3. Podsticaj raznovrsnosti delovanja na svim nivoima u vezi s dojenjem i ishranom dece i mladih.
  4. Angažovanje i sarađivanje u većem obimu u vezi s promocijom, zaštitom i podrškom dojenja.

Važno je da se skrene pažnja javnosti na značaj pružanja podrške majkama da obezbede detetu ishranu dojenjem, što u kriznim i vanrednim situacijama može spasiti život deteta, a često i majke. Kampanja je i prilika da se ukaže na prednost isključivog dojenja u prvih šest meseci života odojčeta kao i na značaj nastavka dojenja uz dopunsku ishranu do kraja druge godine starosti deteta.
Dojenje blagotvorno deluje na emocionalni, psihički i intelektualni razvoj deteta što su brojne studije i istraživanja širom sveta dokumentovale.

I majke koje doje imaju veliku zdravstvenu korist. Naučno je dokazano da bebe koje se doje, ređe oboljevaju u prvoj godini života od šećerne bolesti, anemije, malokrvnosti, pothranjenosti, gojaznosti, dva puta ređe obolevaju od raka pre petnaeste godine života. Majke koje doje imaju bolju mineralizaciju kostiju i za 50% manji rizik od pojave karcinoma dojke pre menopauze (ciklus razvoja dojke-mlečne žlezde kao organa fiziološki se završava tek tokom procesa dojenja).

Dojenje je preventivna intervencija sa najvećim potencijalom očuvanja života. To je najjednostavniji, najzdraviji i najekonomičniji način da se obezbedi zadovoljenje potreba novorođenčeta za pravilnom ishranom.

Uloga patronažne sestre Doma zdravlja “dr Boško Vrebalov” u promociji dojenja usmerena je na pružanje zdravstvene zaštite trudnicama i babinjarama u vidu mera individualnog i grupnog savetovanja. Kada su trudnice u pitanju savetovanje je usmereno na pravilan i zdrav način ishrane, edukaciju i motivaciju za isključivo dojenje deteta do šestog meseca života i nastavak dojenja uz dopunsku ishranu do kraja druge godine, kao i uključivanje trudnica u školu za Psihofizičku pripremu trudnica za porođaj. U školi tudnice se upoznaju sa tehnikama dojenja i dobiju savete za prevazilaženje problema  vezanih za dojenje. Rad na promociji dojenja se dalje nastavlja sa babinjarama po izlasku iz porodilišta kada se naučeno primenjuje u praksi uz pomoć patronažne sestre.

Patronažna sestra ima značajan uticaj na izgradnju stava o dojenju i rešavanju problema  koji se javljaju u toku dojenja a u znatnoj meri utiču na dužinu trajanja dojenja.