DESET GODINA SAVETOVALIŠTA ZA MLADE

DESET GODINA SAVETOVALIŠTA ZA MLADE

10 godina savetovalista za mlade

Savetovalište za mlade zrenjaninskog Doma zdravlja proslavilo je deset godina rada. Ono je osnovano 19. juna 2003. godine u okviru projekta “Zaštita reproduktivnog zdravlja mladih” Republičkog centra za planiranje porodice i UNICEF – a.
Otvaranje savetovališta su pomogli i Dom zdravlja “dr Boško Vrebalov”, lokalna vlast, ADF i Pokrajinski sekretarijat za demografiju i socijalnu politiku.

U Savetovalištu se obavlja grupni zdravstveno – vaspitni rad putem kreativnih radionica i individualnih radova gde je pored vaspitanja uključeno i lečenje po potrebi. Mladima su na raspolaganju pedijatri, ginekolozi, psiholozi, medicinske sestre i vršnjački edukatori.

Pri osnivanju stavljen je akcenat na reproduktivno zdravlje ali vremenom se ukazala potreba za edukacijom o zdravim stilovima života kao što su pravilna ishrana, prevencija zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, prevencija zanemarivanja i zlostavljanja, očuvanje mentalnog zdravlja mladih… Rad se obavlja u prostarijama Savetovališta kao i na terenu.

Proslavi desetogodišnjice prisustvovali su predstavnici lokalne samouprave, škola, omladinskih i nevladinih organizacija kao i direktorica zrenjaninskog Doma zdravlja dr Biljana Papić. Tom prilikom uručene su zahvalnice vršnjačkim edukatorima bez kojih rad u savetovalištu ne bi bio toliko uspešan.

Scroll to Top