COVID 19

Centar za respiratorne infekcije se nalazi u prostorijama ambulante Zeleno polje (Baranjska br. 18) u Zrenjaninu. Radno vreme Centra je od 7 do 22 časova.
Centar je namenjen pacijentima sa teritorije grada, a pacijenti iz naseljenih mesta biće zbrinuti od strane izabranih lekara u svojim mestima.
Pacijenti sa temperaturom i respiratornim tegobama treba prvo da se jave svom izabranom lekaru telefonskim putem, a po potrebi i proceni izabranog lekara pacijenti će biti upućivani u Centar za respiratorne infekcije. Pacijenti se ne javljaju sami u Centar bez uputa izabranog lekara.

Centar radi u dve smene, sa po jednom lekarskom ekipom u smeni.

Kontak telefoni: 023/540-120, 062/804-3274, 064/827-9395.

 

19.01.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 54 radnika od toga 16 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 97 prvih i 52 kontrolnih pregleda i 4 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 118 testiranja od toga su 71 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 26 dece i 11 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 27 testiranja od toga su 2 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 53 osobe od toga je 13 pozitivno.

 

18.01.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 54 radnika od toga 16 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 126 prvih i 47 kontrolnih pregleda i 8 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 128 testiranja od toga su 65 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 29 dece i 12 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 39 testiranja od toga su 3 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 42 osobe od toga je 15 pozitivno.

 

17.01.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 51 radnika od toga 15 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 109 prvih i 22 kontrolnih pregleda i 1 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 123 testiranja od toga su 62 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 21 dece i 11 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 35 testiranja od toga su 2 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 66 osobe od toga je 21 pozitivno.

 

16.01.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 47 radnika od toga 12 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 80 prvih i 20 kontrolnih pregleda i 8 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 73 testiranja od toga su 43 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 0 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 0 osobe od toga je 0 pozitivno.

 

15.01.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 47 radnika od toga 12 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 112 prvih i 12 kontrolnih pregleda i 8 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 95 testiranja od toga su 57 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 0 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 37 osobe od toga je 8 pozitivno.

 

14.01.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 47 radnika od toga 12 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 110 prvih i 65 kontrolnih pregleda i 1 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 101 testiranja od toga su 49 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 23 dece i 8 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 27 testiranja od toga su 2 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 31 osobe od toga je 7 pozitivno.

 

13.01.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 42 radnika od toga 10 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 84 prvih i 20 kontrolnih pregleda i 9 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 86 testiranja od toga su 44 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 25 dece i 7 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 20 testiranja od toga su 1 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 35 osobe od toga je 6 pozitivno.

 

12.01.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 43 radnika od toga 10 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 70 prvih i 50 kontrolnih pregleda i 6 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 74 testiranja od toga su 38 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 23 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 2 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 32 osobe od toga je 1 pozitivno.

 

11.01.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 41 radnika od toga 8 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 84 prvih i 21 kontrolnih pregleda i 1 pacijenata upućeno je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 64 testiranja od toga su 32 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 28 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 1 od toga su 1 pozitivna.

PCR testirane su 31 osobe od toga je 13 pozitivno.

 

9.01.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 40 radnika od toga 6 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 74 prvih i 16 kontrolnih pregleda i 4 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 74 testiranja od toga su 37 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 0 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 0 osobe od toga je 0 pozitivno.

 

8.01.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 40 radnika od toga 6 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 63 prvih i 20 kontrolnih pregleda i 1 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 66 testiranja od toga su 29 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 0 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 66 osobe od toga je 21 pozitivno.

 

7.01.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 39 radnika od toga 5 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 71 prvih i 15 kontrolnih pregleda i 4 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 61 testiranja od toga su 30 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 0 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 34 osobe od toga je 6 pozitivno.

 

6.01.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 39 radnika od toga 5 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 65 prvih i 11 kontrolnih pregleda i 0 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 79 testiranja od toga su 35 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 12 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 2 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 2 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 34 osobe od toga je 6 pozitivno.

 

5.01.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 32 radnika od toga 3 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 40 prvih i 12 kontrolnih pregleda i 4 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 47 testiranja od toga su16 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 4 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 41 testiranja od toga su 1 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 25 osobe od toga je 6 pozitivno.

 

4.01.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 32 radnika od toga 3 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 40 prvih i 12 kontrolnih pregleda i 4 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 47 testiranja od toga su16 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 4 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 41 testiranja od toga su 1 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 25 osobe od toga je 6 pozitivno.

 

3.01.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 37 radnika od toga 3 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 29 prvih i 6 kontrolnih pregleda i 3 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 49 testiranja od toga su16 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 0 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 27 osobe od toga je 6 pozitivno.

 

2.01.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 37 radnika od toga 3 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 12 prvih i 6 kontrolnih pregleda i 3 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 16 testiranja od toga su 2 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 0 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 0 osobe od toga je 0 pozitivno.

 

1.01.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 37 radnika od toga 3 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 27 prvih i 6 kontrolnih pregleda i 1 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 19 testiranja od toga su 2 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 0 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 19 osobe od toga je 2 pozitivno.

 

Covid19 – Decambar 2021

Covid19 – Novembar 2021