COVID 19

Centar za respiratorne infekcije se nalazi u prostorijama ambulante Zeleno polje (Baranjska br. 18) u Zrenjaninu. Radno vreme Centra je od 7 do 17 časova.
Centar je namenjen pacijentima sa teritorije grada, a pacijenti iz naseljenih mesta biće zbrinuti od strane izabranih lekara u svojim mestima.
Pacijenti sa temperaturom i respiratornim tegobama treba prvo da se jave svom izabranom lekaru telefonskim putem, a po potrebi i proceni izabranog lekara pacijenti će biti upućivani u Centar za respiratorne infekcije. Pacijenti se ne javljaju sami u Centar bez uputa izabranog lekara.

Centar radi u dve smene, sa po dve lekarske ekipe u smeni.

Kontak telefoni: 023/540-120, 062/804-3274, 064/827-9395.

 

17.05.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 31 radnika od toga 1 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 12 prvih i 9 kontrolnih pregleda 0 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 12 testiranja od toga su 4 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 45 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 17 osobe od toga je 1 pozitivno.

 

16.05.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 31 radnika od toga 1 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 18 prvih i 8 kontrolnih pregleda 1 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 18 testiranja od toga su 1 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 47 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 8 osobe od toga je 1 pozitivno.

 

15.05.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 31 radnika od toga 1 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 3 prvih i 6 kontrolnih pregleda 0 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 3 testiranja od toga su 0 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 5 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 4 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 0 osobe od toga je 0 pozitivno.

 

14.05.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 31 radnika od toga 1 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 13 prvih i 6 kontrolnih pregleda 0 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 12 testiranja od toga su 8 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 2 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 12 osobe od toga je 0 pozitivno.

 

13.05.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 31 radnika od toga 1 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 9 prvih i 5 kontrolnih pregleda 0 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 18 testiranja od toga su 3 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 1 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 19 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 6 osobe od toga je 0 pozitivno.

 

12.05.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 31 radnika od toga 1 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 9 prvih i 5 kontrolnih pregleda 0 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 9 testiranja od toga su 3 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 5 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 19 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 7 osobe od toga je 1 pozitivno.

 

11.05.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 29 radnika od toga 1 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 14 prvih i 9 kontrolnih pregleda 3 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 14 testiranja od toga su 4 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 24 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 7 osobe od toga je 0 pozitivno.

 

10.05.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 29 radnika od toga 1 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 9 prvih i 10 kontrolnih pregleda 1 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 49 testiranja od toga su 2 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 5 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 35 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 17 osobe od toga je 2 pozitivno.

 

09.05.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 30 radnika od toga 1 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 19 prvih i 2 kontrolnih pregleda 0 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 19 testiranja od toga su 2 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 31 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 11 osobe od toga je 2 pozitivno.

 

08.05.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 27 radnika od toga 1 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 6 prvih i 7 kontrolnih pregleda 1 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 6 testiranja od toga su 1 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 8 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 0 osobe od toga je 0 pozitivno.

 

07.05.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 27 radnika od toga 1 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 9 prvih i 4 kontrolnih pregleda 0 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 9 testiranja od toga su 2 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 9 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 15 osobe od toga je 3 pozitivno.

 

06.05.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 28 radnika od toga 2 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 21 prvih i 8 kontrolnih pregleda 1 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 23 testiranja od toga su 6 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 26 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 12 osobe od toga je 1 pozitivno.

 

05.05.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 26 radnika od toga 1 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 20 prvih i 4 kontrolnih pregleda 2 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 21 testiranja od toga su 5 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 15 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 11 osobe od toga je 0 pozitivno.

 

04.05.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 26 radnika od toga 1 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 14 prvih i 5 kontrolnih pregleda 0 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 14 testiranja od toga su 3 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 40 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 21 osobe od toga je 3 pozitivno.

 

03.05.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 28 radnika od toga 1 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 11 prvih i 4 kontrolnih pregleda 0 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 11 testiranja od toga su 3 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 23 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 0 osobe od toga je 0 pozitivno.

 

02.05.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 28 radnika od toga 1 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 11 prvih i 4 kontrolnih pregleda 0 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 3 testiranja od toga su 0 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 9 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 10 osobe od toga je 1 pozitivno.

 

01.05.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 28 radnika od toga 1 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 8 prvih i 7 kontrolnih pregleda 0 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 8 testiranja od toga su 3 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 2 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 0 osobe od toga je 0 pozitivno.

 

30.04.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 28 radnika od toga 1 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 5 prvih i 8 kontrolnih pregleda 1 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 5 testiranja od toga su 0 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 1 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 4 osobe od toga je 0 pozitivno.

 

29.04.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 29 radnika od toga 1 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 11 prvih i 11 kontrolnih pregleda 3 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 10 testiranja od toga su 5 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 7 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 7 osobe od toga je 0 pozitivno.

 

28.04.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 27 radnika od toga 1 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 1 prvih i 0 kontrolnih pregleda 0 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 12 testiranja od toga su 5 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 21 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 9 osobe od toga je 3 pozitivno.

 

27.04.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 26 radnika od toga 1 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 15 prvih i 1 kontrolnih pregleda 0 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 15 testiranja od toga su 4 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 33 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 9 osobe od toga je 1 pozitivno.

 

26.04.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 25 radnika od toga 1 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 20 prvih i 7 kontrolnih pregleda 3 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 20 testiranja od toga su 10 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 51 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 7 osobe od toga je 0 pozitivno.

 

25.04.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 27 radnika od toga 2 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 11 prvih i 6 kontrolnih pregleda 0 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 11 testiranja od toga su 4 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 18 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 0 osobe od toga je 0 pozitivno.

 

24.04.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 27 radnika od toga 2 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 7 prvih i 4 kontrolnih pregleda 1 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 7 testiranja od toga su 0 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 17 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 0 osobe od toga je 0 pozitivno.

 

23.04.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 27 radnika od toga 2 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 10 prvih i 4 kontrolnih pregleda 1 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 9 testiranja od toga su 5 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 7 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 0 osobe od toga je 0 pozitivno.

 

22.04.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 27 radnika od toga 2 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 12 prvih i 8 kontrolnih pregleda 1 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 12 testiranja od toga su 4 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 0 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 0 osobe od toga je 0 pozitivno.

 

21.04.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 27 radnika od toga 2 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 15 prvih i 3 kontrolnih pregleda 0 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 15 testiranja od toga su 0 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 4 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 8 osobe od toga je 0 pozitivno.

 

20.04.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 28 radnika od toga 2 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 16 prvih i 4 kontrolnih pregleda 2 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 16 testiranja od toga su 6 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 23 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 11 osobe od toga je 0 pozitivno.

 

19.04.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 28 radnika od toga 2 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 13 prvih i 9 kontrolnih pregleda 0 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 19 testiranja od toga su 3 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 6 dece i 1 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 29 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 14 osobe od toga je 0 pozitivno.

 

18.04.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 28 radnika od toga 2 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 18 prvih i 4 kontrolnih pregleda 1 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 18 testiranja od toga su 2 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 48 testiranja od toga su 1 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 18 osobe od toga je 3 pozitivno.

 

17.04.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 29 radnika od toga 2 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 11 prvih i 8 kontrolnih pregleda 1 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 11 testiranja od toga su 1 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 0 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 0 osobe od toga je 0 pozitivno.

 

16.04.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 29 radnika od toga 2 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 18 prvih i 4 kontrolnih pregleda 3 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 18 testiranja od toga su 4 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 8 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 0 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 16 osobe od toga je 4 pozitivno.

 

15.04.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 29 radnika od toga 2 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 23 prvih i 7 kontrolnih pregleda 1 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 26 testiranja od toga su 8 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 8 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 29 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 12 osobe od toga je 1 pozitivno.

 

14.04.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 31 radnika od toga 3 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 23 prvih i 5 kontrolnih pregleda 1 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 22 testiranja od toga su 10 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 8 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 28 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 17 osobe od toga je 2 pozitivno.

 

13.04.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 23 radnika od toga 3 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 20 prvih i 7 kontrolnih pregleda 1 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 58 testiranja od toga su 4 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 8 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 38 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 18 osobe od toga je 2 pozitivno.

 

12.04.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 29 radnika od toga 3 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 24 prvih i 8 kontrolnih pregleda 1 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 32 testiranja od toga su 6 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 8 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 37 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 12 osobe od toga je 4 pozitivno.

 

11.04.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 28 radnika od toga 3 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 7 prvih i 16 kontrolnih pregleda 1 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 15 testiranja od toga su 4 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 45 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 24 osobe od toga je 0 pozitivno.

 

10.04.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 32 radnika od toga 3 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 7 prvih i 12 kontrolnih pregleda 1 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 17 testiranja od toga su 0 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 0 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 0 osobe od toga je 0 pozitivno.

 

9.04.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 32 radnika od toga 3 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 23 prvih i 10 kontrolnih pregleda 2 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 0 testiranja od toga su 0 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 0 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 12 osobe od toga je 2 pozitivno.

 

8.04.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 32 radnika od toga 3 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 20 prvih i 12 kontrolnih pregleda i 2 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 21 testiranja od toga su 5 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 21 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 13 osobe od toga je 7 pozitivno.

 

7.04.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 31 radnika od toga 2 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 17 prvih i 22 kontrolnih pregleda i 1 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 17 testiranja od toga su 6 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 21 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 29 osobe od toga je 5 pozitivno.

 

6.04.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 31 radnika od toga 2 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 36 prvih i 19 kontrolnih pregleda i 1 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 36 testiranja od toga su 6 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 36 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 23 od toga su 9 pozitivna.

PCR testirane su 16 osobe od toga je 2 pozitivno.

 

5.04.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 31 radnika od toga 2 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 30 prvih i 6 kontrolnih pregleda i 2 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 40 testiranja od toga su 12 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 13 dece i 1 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 39 testiranja od toga su 2 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 23 od toga su 9 pozitivna.

PCR testirane su 16 osobe od toga je 1 pozitivno.

 

4.04.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 31 radnika od toga 2 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 24 prvih i 21 kontrolnih pregleda i 1 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 50 testiranja od toga su 1 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 23 testiranja od toga su 9 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 0 osobe od toga je 0 pozitivno.

 

3.04.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 32 radnika od toga 2 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 15 prvih i 12 kontrolnih pregleda i 0 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 27 testiranja od toga su 2 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 0 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 0 osobe od toga je 0 pozitivno.

 

2.04.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 32 radnika od toga 2 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 28 prvih i 11 kontrolnih pregleda i 1 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 24 testiranja od toga su 10 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 0 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 17 osobe od toga je 2 pozitivno.

 

1.04.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 32 radnika od toga 2 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 29 prvih i 15 kontrolnih pregleda i 2 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 42 testiranja od toga su 14 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 13 dece i 3 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 21 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 23 osobe od toga je 11 pozitivno.

 

Covid19 – Mart 2022

Covid19 – Februar 2022

Covid19 – Januar 2022

Covid19 – Decambar 2021

Covid19 – Novembar 2021