COVID 19

Centar za respiratorne infekcije se nalazi u prostorijama ambulante Zeleno polje (Baranjska br. 18) u Zrenjaninu. Radno vreme Centra je od 8 do 22 časa.
Centar je namenjen pacijentima sa teritorije grada, a pacijenti iz naseljenih mesta biće zbrinuti od strane izabranih lekara u svojim mestima.
Pacijenti sa temperaturom i respiratornim tegobama treba prvo da se jave svom izabranom lekaru telefonskim putem, a po potrebi i proceni izabranog lekara pacijenti će biti upućivani u Centar za respiratorne infekcije. Pacijenti se ne javljaju sami u Centar bez uputa izabranog lekara.

Centar radi u dve smene, sa po dve lekarske ekipe u smeni.

Kontakt telefoni: 023/540-120, 062/804-3274, 064/827-9395.

 

10.10.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 30 radnika od toga 5 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 22 prvih i 7 kontrolnih pregleda 2 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 35 testiranja od toga su 3 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 4 dece i 1 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 59 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 22 osoba od toga je 4 pozitivno.

 

09.10.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 35 radnika od toga 4 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 15 prvih i 18 kontrolnih pregleda 8 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 16 testiranja od toga su 8 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 4 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 0 osoba od toga je 0 pozitivno.

 

08.10.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 34 radnika od toga 4 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 26 prvih i 24 kontrolnih pregleda 1 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 18 testiranja od toga su 5 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 2 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 22 osoba od toga je 3 pozitivno.

 

07.10.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 35 radnika od toga 4 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 32 prvih i 13 kontrolnih pregleda 4 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 31 testiranja od toga su 7 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 4 dece i 2 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 36 testiranja od toga su 1 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 22 osoba od toga je 4 pozitivno.

 

06.10.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 37 radnika od toga 3 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 28 prvih i 29 kontrolnih pregleda 1 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 27 testiranja od toga su 7 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 17 testiranja od toga su 1 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 22 osoba od toga je 4 pozitivno.

 

05.10.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 37 radnika od toga 3 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 35 prvih i 17 kontrolnih pregleda 1 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 36 testiranja od toga su 7 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 7 dece i 1 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 27 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 37 osoba od toga je 1 pozitivno.

 

04.10.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 36 radnika od toga 3 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 45 prvih i 19 kontrolnih pregleda 6 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 39 testiranja od toga su 10 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 25 testiranja od toga su 1 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 37 osoba od toga je 1 pozitivno.

 

03.10.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 37 radnika od toga 4 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 29 prvih i 29 kontrolnih pregleda 0 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 52 testiranja od toga su 13 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 3 dece i 1 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 42 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 10 osoba od toga je 2 pozitivno.

 

02.10.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 40 radnika od toga 4 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 13 prvih i 22 kontrolnih pregleda 0 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 15 testiranja od toga su 7 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 3 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 0 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 0 osoba od toga je 0 pozitivno.

 

01.10.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 40 radnika od toga 4 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 28 prvih i 16 kontrolnih pregleda 3 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 16 testiranja od toga su 13 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 1 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 27 osoba od toga je 1 pozitivno.

 

30.09.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 40 radnika od toga 4 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 45 prvih i 37 kontrolnih pregleda 4 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 55 testiranja od toga su 19 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 15 dece i 4 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 32 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 22 osoba od toga je 1 pozitivno.

 

29.09.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 36 radnika od toga 5 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 44 prvih i 24 kontrolnih pregleda 3 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 30 testiranja od toga su 18 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 22 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 33 osoba od toga je 8 pozitivno.

 

28.09.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 43 radnika od toga 6 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 47 prvih i 16 kontrolnih pregleda 2 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 60 testiranja od toga su 14 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 16 dece i 2 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 25 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 17 osoba od toga je 2 pozitivno.

 

27.09.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 40 radnika od toga 5 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 52 prvih i 31 kontrolnih pregleda 5 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 44 testiranja od toga su 27 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 40 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 23 osoba od toga je 5 pozitivno.

 

26.09.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 38 radnika od toga 4 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 28 prvih i 24 kontrolnih pregleda 3 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 51 testiranja od toga su 23 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 8 dece i 3 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 49 testiranja od toga su 1 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 24 osoba od toga je 4 pozitivno.

 

25.09.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 36 radnika od toga 3 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 17 prvih i 11 kontrolnih pregleda 1 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 16 testiranja od toga su 6 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 5 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 0 osoba od toga je 0 pozitivno.

 

24.09.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 36 radnika od toga 3 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 32 prvih i 18 kontrolnih pregleda 1 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 25 testiranja od toga su 9 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 2 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 17 osoba od toga je 6 pozitivno.

 

23.09.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 36 radnika od toga 3 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 39 prvih i 13 kontrolnih pregleda 1 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 33 testiranja od toga su 12 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 4 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 30 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 22 osoba od toga je 3 pozitivno.

 

22.09.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 35 radnika od toga 2 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 40 prvih i 14 kontrolnih pregleda 5 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 41 testiranja od toga su 19 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 12 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 24 osoba od toga je 6 pozitivno.

 

21.09.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 32 radnika od toga 1 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 37 prvih i 17 kontrolnih pregleda 4 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 56 testiranja od toga su 19 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 16 dece i 3 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 27 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 25 osoba od toga je 5 pozitivno.

 

20.09.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 32 radnika od toga 1 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 42 prvih i 19 kontrolnih pregleda 3 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 34 testiranja od toga su 10 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 31 testiranja od toga su 2 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 23 osoba od toga je 4 pozitivno.

 

19.09.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 33 radnika od toga 2 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 19 prvih i 15 kontrolnih pregleda 1 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 42 testiranja od toga su 16 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 4 dece i 1 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 54 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 13 osoba od toga je 2 pozitivno.

 

18.09.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 39 radnika od toga 3 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 19 prvih i 29 kontrolnih pregleda 1 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 8 testiranja od toga su 3 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 4 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 0 osoba od toga je 0 pozitivno.

 

17.09.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 39 radnika od toga 3 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 28 prvih i 16 kontrolnih pregleda 4 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 21 testiranja od toga su 14 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 2 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 11 osoba od toga je 2 pozitivno.

 

16.09.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 39 radnika od toga 3 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 25 prvih i 15 kontrolnih pregleda 1 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 23 testiranja od toga su 17 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 2 dece i 1 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 23 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 18 osoba od toga je 6 pozitivno.

 

15.09.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 38 radnika od toga 4 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 31 prvih i 20 kontrolnih pregleda 3 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 30 testiranja od toga su 13 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 10 testiranja od toga su 1 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 15 osoba od toga je 0 pozitivno.

 

14.09.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 39 radnika od toga 6 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 33 prvih i 3 kontrolnih pregleda 1 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 42 testiranja od toga su 9 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 16 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 29 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 24 osoba od toga je 3 pozitivno.

 

13.09.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 40 radnika od toga 9 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 36 prvih i 22 kontrolnih pregleda 1 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 30 testiranja od toga su 7 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 34 testiranja od toga su 2 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 16 osoba od toga je 3 pozitivno.

 

12.09.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 38 radnika od toga 9 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 22 prvih i 28 kontrolnih pregleda 0 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 43 testiranja od toga su 18 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 9 dece i 3 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 48 testiranja od toga su 2 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 16 osoba od toga je 3 pozitivno.

 

11.09.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 37 radnika od toga 10 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 17 prvih i 24 kontrolnih pregleda 3 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 7 testiranja od toga su 3 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 4 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 0 osoba od toga je 0 pozitivno.

 

10.09.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 37 radnika od toga 10 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 18 prvih i 13 kontrolnih pregleda 3 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 17 testiranja od toga su 9 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 0 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 9 osoba od toga je 5 pozitivno.

 

09.09.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 37 radnika od toga 9 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 32 prvih i 23 kontrolnih pregleda 7 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 40 testiranja od toga su 19 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 15 dece i 3 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 35 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 19 osoba od toga je 1 pozitivno.

 

08.09.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 36 radnika od toga 9 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 41 prvih i 25 kontrolnih pregleda 6 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 37 testiranja od toga su 16 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 25 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 19 osoba od toga je 2 pozitivno.

 

07.09.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 33 radnika od toga 9 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 38 prvih i 15 kontrolnih pregleda 7 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 49 testiranja od toga su 20 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 12 dece i 4 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 22 testiranja od toga su 1 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 19 osoba od toga je 2 pozitivno.

 

06.09.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 33 radnika od toga 9 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 33 prvih i 28 kontrolnih pregleda 7 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 40 testiranja od toga su 21 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 27 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 10 osoba od toga je 1 pozitivno.

 

05.09.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 32 radnika od toga 8 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 31 prvih i 24 kontrolnih pregleda 8 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 36 testiranja od toga su 23 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 8 dece i 3 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 44 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 26 osoba od toga je 11 pozitivno.

 

04.09.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 32 radnika od toga 9 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 21 prvih i 15 kontrolnih pregleda 6 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 26 testiranja od toga su 12 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 4 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 0 osoba od toga je 0 pozitivno.

 

03.09.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 32 radnika od toga 9 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 36 prvih i 19 kontrolnih pregleda 6 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 23 testiranja od toga su 9 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 2 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 13 osoba od toga je 4 pozitivno.

 

02.09.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 32 radnika od toga 9 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 42 prvih i 24 kontrolnih pregleda 8 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 38 testiranja od toga su 26 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 11 dece i 3 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 23 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 14 osoba od toga je 2 pozitivno.

 

01.09.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 32 radnika od toga 10 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 44 prvih i 19 kontrolnih pregleda 7 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 39 testiranja od toga su 26 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 9 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 18 osoba od toga je 0 pozitivno.

 

31.08.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 32 radnika od toga 9 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 55 prvih i 36 kontrolnih pregleda 8 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 54 testiranja od toga su 32 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 7 dece i 2 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 21 testiranja od toga su 1 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 15 osoba od toga je 2 pozitivno.

 

30.08.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 33 radnika od toga 8 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 43 prvih i 35 kontrolnih pregleda 8 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 42 testiranja od toga su 27 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 1 dece i 1 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 27 testiranja od toga su 1 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 12 osoba od toga je 4 pozitivno.

 

29.08.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 33 radnika od toga 7 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 50 prvih i 23 kontrolnih pregleda 8 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 60 testiranja od toga su 41 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 9 dece i 6 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 41 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 32 osoba od toga je 6 pozitivno.

 

28.08.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 36 radnika od toga 6 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 56 prvih i 33 kontrolnih pregleda 11 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 46 testiranja od toga su 30 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 4 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 0 osoba od toga je 0 pozitivno.

 

27.08.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 36 radnika od toga 6 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 62 prvih i 38 kontrolnih pregleda 11 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 59 testiranja od toga su 41 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 4 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 22 osoba od toga je 1 pozitivno.

 

26.08.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 36 radnika od toga 6 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 63 prvih i 36 kontrolnih pregleda 7 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 67 testiranja od toga su 44 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 8 dece i 5 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 23 testiranja od toga su 3 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 17 osoba od toga je 4 pozitivno.

 

25.08.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 35 radnika od toga 5 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 40 prvih i 22 kontrolnih pregleda 1 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 48 testiranja od toga su 37 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 42 testiranja od toga su 6 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 17 osoba od toga je 5 pozitivno.

 

24.08.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 34 radnika od toga 4 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 73 prvih i 42 kontrolnih pregleda 8 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 62 testiranja od toga su 41 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 27 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 19 osoba od toga je 6 pozitivno.

 

23.08.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 34 radnika od toga 4 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 66 prvih i 28 kontrolnih pregleda 9 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 66 testiranja od toga su 47 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 28 testiranja od toga su 1 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 30 osoba od toga je 7 pozitivno.

 

22.08.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 31 radnika od toga 3 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 49 prvih i 30 kontrolnih pregleda 3 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 68 testiranja od toga su 36 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 11 dece i 8 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 46 testiranja od toga su 2 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 37 osoba od toga je 4 pozitivno.

 

21.08.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 42 radnika od toga 11 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 60 prvih i 39 kontrolnih pregleda 7 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 40 testiranja od toga su 26 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 3 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 0 osoba od toga je 0 pozitivno.

 

20.08.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 42 radnika od toga 11 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 49 prvih i 18 kontrolnih pregleda 6 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 64 testiranja od toga su 41 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 1 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 20 osoba od toga je 8 pozitivno.

 

19.08.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 42 radnika od toga 11 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 56 prvih i 34 kontrolnih pregleda 3 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 68 testiranja od toga su 43 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 18 dece i 12 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 30 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 21 osoba od toga je 6 pozitivno.

 

18.08.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 40 radnika od toga 12 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 70 prvih i 46 kontrolnih pregleda 10 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 49 testiranja od toga su 31 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 13 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 34 osoba od toga je 12 pozitivno.

 

17.08.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 36 radnika od toga 10 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 65 prvih i 53 kontrolnih pregleda 6 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 82 testiranja od toga su 37 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 17 dece i 8 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 22 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 23 osoba od toga je 3 pozitivno.

 

16.08.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 37 radnika od toga 11 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 54 prvih i 29 kontrolnih pregleda 3 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 54 testiranja od toga su 30 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 26 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 24 osoba od toga je 1 pozitivno.

 

15.08.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 37 radnika od toga 11 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 57 prvih i 41 kontrolnih pregleda 4 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 57 testiranja od toga su 30 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 3 dece i 1 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 45 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 23 osoba od toga je 8 pozitivno.

 

14.08.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 39 radnika od toga 11 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 56 prvih i 52 kontrolnih pregleda 6 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 54 testiranja od toga su 43 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 3 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 0 osoba od toga je 0 pozitivno.

 

13.08.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 39 radnika od toga 11 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 42 prvih i 44 kontrolnih pregleda 8 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 48 testiranja od toga su 36 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 4 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 25 osoba od toga je 9 pozitivno.

 

12.08.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 39 radnika od toga 11 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 53 prvih i 38 kontrolnih pregleda 11 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 61 testiranja od toga su 29 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 7 dece i 3 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 35 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 22 osoba od toga je 9 pozitivno.

 

11.08.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 38 radnika od toga 12 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 58 prvih i 44 kontrolnih pregleda 7 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 46 testiranja od toga su 25 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 17 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 16 osoba od toga je 3 pozitivno.

 

10.08.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 40 radnika od toga 12 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 54 prvih i 48 kontrolnih pregleda 4 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 75 testiranja od toga su 48 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 18 dece i 7 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 29 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 27 osoba od toga je 3 pozitivno.

 

09.08.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 40 radnika od toga 13 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 49 prvih i 70 kontrolnih pregleda 11 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 53 testiranja od toga su 27 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 35 testiranja od toga su 1 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 21 osoba od toga je 5 pozitivno.

 

08.08.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 38 radnika od toga 12 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 68 prvih i 48 kontrolnih pregleda 9 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 51 testiranja od toga su 40 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 11 dece i 7 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 52 testiranja od toga su 3 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 0 osoba od toga je 0 pozitivno.

 

07.08.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 47 radnika od toga 18 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 66 prvih i 71 kontrolnih pregleda 5 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 62 testiranja od toga su 35 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 2 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 0 osoba od toga je 0 pozitivno.

 

06.08.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 47 radnika od toga 18 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 68 prvih i 29 kontrolnih pregleda 9 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 70 testiranja od toga su 50 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 0 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 20 osoba od toga je 8 pozitivno.

 

05.08.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 48 radnika od toga 18 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 60 prvih i 37 kontrolnih pregleda 5 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 74 testiranja od toga su 45 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 22 dece i 12 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 25 testiranja od toga su 1 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 19 osoba od toga je 2 pozitivno.

 

04.08.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 47 radnika od toga 15 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 61 prvih i 61 kontrolnih pregleda 3 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 61 testiranja od toga su 41 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 18 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 1 od toga su 1 pozitivna.

PCR testirane su 21 osoba od toga je 6 pozitivno.

 

03.08.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 46 radnika od toga 16 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 63 prvih i 42 kontrolnih pregleda 5 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 65 testiranja od toga su 50 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 28 testiranja od toga su 1 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 1 od toga su 1 pozitivna.

PCR testirane su 27 osoba od toga je 10 pozitivno.

 

02.08.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 47 radnika od toga 16 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 61 prvih i 55 kontrolnih pregleda 11 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 76 testiranja od toga su 43 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 14 dece i 10 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 31 testiranja od toga su 1 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 1 od toga su 1 pozitivna.

PCR testirane su 27 osoba od toga je 6 pozitivno.

 

01.08.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 44 radnika od toga 15 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 65 prvih i 55 kontrolnih pregleda 5 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 67 testiranja od toga su 44 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 47 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 1 od toga su 1 pozitivna.

PCR testirane su 41 osoba od toga je 13 pozitivno.

 

31.07.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 42 radnika od toga 13 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 65 prvih i 51 kontrolnih pregleda 5 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 65 testiranja od toga su 48 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 3 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 0 osoba od toga je 0 pozitivno.

 

30.07.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 41 radnika od toga 12 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 59 prvih i 48 kontrolnih pregleda 8 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 61 testiranja od toga su 37 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 1 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 24 osoba od toga je 11 pozitivno.

 

29.07.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 41 radnika od toga 11 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 59 prvih i 51 kontrolnih pregleda 3 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 79 testiranja od toga su 50 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 20 dece i 15 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 20 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 19 osoba od toga je 5 pozitivno.

 

28.07.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 39 radnika od toga 11 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 54 prvih i 30 kontrolnih pregleda 7 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 53 testiranja od toga su 34 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 23 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 29 osoba od toga je 11 pozitivno.

 

27.07.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 38 radnika od toga 10 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 55 prvih i 33 kontrolnih pregleda 3 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 63 testiranja od toga su 36 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 25 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 19 osoba od toga je 7 pozitivno.

 

26.07.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 41 radnika od toga 10 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 55 prvih i 32 kontrolnih pregleda 5 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 59 testiranja od toga su 39 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 3 dece i 1 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 28 testiranja od toga su 1 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 26 osoba od toga je 4 pozitivno.

 

25.07.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 38 radnika od toga 10 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 51 prvih i 46 kontrolnih pregleda 3 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 50 testiranja od toga su 17 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 1 dece i 1 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 47 testiranja od toga su 1 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 28 osoba od toga je 12 pozitivno.

 

24.07.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 41 radnika od toga 11 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 21 prvih i 24 kontrolnih pregleda 0 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 24 testiranja od toga su 10 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 5 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 0 osoba od toga je 0 pozitivno.

 

23.07.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 41 radnika od toga 11 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 38 prvih i 37 kontrolnih pregleda 10 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 30 testiranja od toga su 15 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 3 dece i 2 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 0 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 21 osoba od toga je 6 pozitivno.

 

22.07.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 40 radnika od toga 10 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 58 prvih i 40 kontrolnih pregleda 7 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 57 testiranja od toga su 31 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 5 dece i 2 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 23 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 20 osoba od toga je 4 pozitivno.

 

21.07.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 38 radnika od toga 10 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 55 prvih i 51 kontrolnih pregleda 10 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 51 testiranja od toga su 31 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 17 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 24 osoba od toga je 10 pozitivno.

 

20.07.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 38 radnika od toga 10 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 55 prvih i 18 kontrolnih pregleda 8 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 60 testiranja od toga su 35 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 27 testiranja od toga su 2 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 24 osoba od toga je 8 pozitivno.

 

19.07.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 39 radnika od toga 10 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 57 prvih i 47 kontrolnih pregleda 4 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 63 testiranja od toga su 36 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 28 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 20 osoba od toga je 7 pozitivno.

 

21.07.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 38 radnika od toga 10 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 55 prvih i 51 kontrolnih pregleda 10 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 51 testiranja od toga su 31 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 17 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 24 osoba od toga je 10 pozitivno.

 

20.07.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 38 radnika od toga 9 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 55 prvih i 18 kontrolnih pregleda 8 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 60 testiranja od toga su 35 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 27 testiranja od toga su 2 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 24 osoba od toga je 8 pozitivno.

 

19.07.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 39 radnika od toga 10 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 57 prvih i 47 kontrolnih pregleda 4 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 63 testiranja od toga su 36 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 6 dece i 3 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 28 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 20 osoba od toga je 7 pozitivno.

 

18.07.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 39 radnika od toga 9 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 42 prvih i 21 kontrolnih pregleda 4 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 56 testiranja od toga su 34 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 49 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 23 osoba od toga je 9 pozitivno.

 

17.07.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 38 radnika od toga 8 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 29 prvih i 33 kontrolnih pregleda 3 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 29 testiranja od toga su 21 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 5 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 0 osoba od toga je 0 pozitivno.

 

16.07.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 38 radnika od toga 8 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 33 prvih i 24 kontrolnih pregleda 4 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 33 testiranja od toga su 17 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 4 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 20 osoba od toga je 8 pozitivno.

 

15.07.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 38 radnika od toga 6 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 33 prvih i 33 kontrolnih pregleda 1 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 40 testiranja od toga su 18 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 7 dece i 3 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 26 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 13 osoba od toga je 4 pozitivno.

 

14.07.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 38 radnika od toga 6 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 35 prvih i 16 kontrolnih pregleda 6 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 35 testiranja od toga su 22 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 19 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 15 osoba od toga je 2 pozitivno.

 

13.07.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 34 radnika od toga 4 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 36 prvih i 16 kontrolnih pregleda 5 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 35 testiranja od toga su 19 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 25 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 22 osoba od toga je 3 pozitivno.

 

12.07.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 34 radnika od toga 4 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 40 prvih i 16 kontrolnih pregleda 1 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 47 testiranja od toga su 19 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 7 dece i 2 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 30 testiranja od toga su 1 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 10 osoba od toga je 2 pozitivno.

 

11.07.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 32 radnika od toga 4 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 25 prvih i 35 kontrolnih pregleda 3 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 27 testiranja od toga su 15 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 48 testiranja od toga su 1 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 13 osoba od toga je 5 pozitivno.

 

10.07.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 30 radnika od toga 3 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 10 prvih i 7 kontrolnih pregleda 3 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 10 testiranja od toga su 3 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 4 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 0 osoba od toga je 0 pozitivno.

 

09.07.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 29 radnika od toga 2 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 24 prvih i 22 kontrolnih pregleda 6 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 24 testiranja od toga su 18 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 1 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 11 osoba od toga je 1 pozitivno.

 

08.07.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 29 radnika od toga 2 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 41 prvih i 15 kontrolnih pregleda 3 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 33 testiranja od toga su 21 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 2 dece i 2 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 21 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 14 osoba od toga je 4 pozitivno.

 

07.07.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 28 radnika od toga 1 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 30 prvih i 27 kontrolnih pregleda 1 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 30 testiranja od toga su 16 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 19 testiranja od toga su 1 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 11 osoba od toga je 1 pozitivno.

 

06.07.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 27 radnika od toga 0 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 26 prvih i 5 kontrolnih pregleda 2 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 22 testiranja od toga su 12 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 31 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 15 osoba od toga je 6 pozitivno.

 

05.07.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 27 radnika od toga 0 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 20 prvih i 11 kontrolnih pregleda 3 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 37 testiranja od toga su 14 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 32 testiranja od toga su 1 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 8 osoba od toga je 4 pozitivno.

 

04.07.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 26 radnika od toga 0 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 23 prvih i 16 kontrolnih pregleda 3 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 32 testiranja od toga su 1 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 2 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 9 osoba od toga je 3 pozitivno.

 

03.07.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 28 radnika od toga 1 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 11 prvih i 11 kontrolnih pregleda 2 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 11 testiranja od toga su 9 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 2 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 0 osoba od toga je 0 pozitivno.

 

02.07.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 28 radnika od toga 1 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 14 prvih i 17 kontrolnih pregleda 2 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 14 testiranja od toga su 7 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 0 dece i 0 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 2 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 10 osoba od toga je 0 pozitivno.

 

01.07.2022.

Ukupno zaposlenih u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” na bolovanju je 28 radnika od toga 1 covid pozitivni.

U Centru za respiratorne infekcije urađeno je 20 prvih i 14 kontrolnih pregleda 3 pacijenata upućeno  je na infektivno odeljenje.

Antigenska testiranja: pacijenti sa simptomima – 24 testiranja od toga su 12 pozitivna (od ukupnog broja testirano je 4 dece i 3 je pozitivno)

Antigenska testiranja: priprema za operativne i dijagnostičke procedure – 20 testiranja od toga su 0 pozitivna.

Serološka testiranja rade se kod kontrolnih pregleda i urađeno je 0 od toga su 0 pozitivna.

PCR testirane su 12 osoba od toga je 6 pozitivno.

 

Covid19 – Jun 2022

Covid19 – Maj 2022

Covid19 – april 2022

Covid19 – Mart 2022

Covid19 – Februar 2022

Covid19 – Januar 2022

Covid19 – Decambar 2021

Covid19 – Novembar 2021

 

 

 

 

Scroll to Top